UN Women Suomen ja Dagmarin pro bono-yhteistyö on malliesimerkki yritystuesta

Ukrainan sota synnytti suomalaisissa voimakkaan auttamisenhalun, ja tämä on näkynyt myös yritysten sitoumuksessa valjastaa omat resurssinsa sotaa pakenevien ja sodasta kärsivien ihmisten auttamiseksi. Myös UN Women Suomelle on ohjautunut ennennäkemätön määrä yrityslahjoituksia – jo nyt yli 90 yritystä on lahjoittanut UN Womenin työhön Ukrainan sotaa pakenevien naisten ja heidän perheidensä hyväksi.  

Yritykset voivat tukea UN Womenin työtä myös muilla tavoin kuin perinteisen lahjoituksen kautta. Yksi tällainen tapa on valjastaa yrityksen osaaminen ja resurssit UN Women Suomen toiminnan tueksi – ja juuri näin teki markkinointitoimisto Dagmar. UN Women Suomen ja Dagmarin välinen kumppanuus on malliesimerkki pro bono-yhteistyöstä, jolla tuetaan konkreettisesti UN Women Suomen operatiivista toimintaa. Pro bono -yhteistyössä yritys tarjoaa omaa osaamistaan, verkostojaan ja palveluitaan UN Women Suomen käyttöön veloituksetta. 

Osana pro bono-yhteistyötä Dagmar tuotti UN Women Suomelle 30 sekunnin TV-spotin, joka pyörii viidellä Discovery-kanavalla ja Ylellä. Lisäksi Dagmar mahdollisti kontaktiensa myötä UN Women Suomen käyttöön radiospotin, joka kuuluu kahden viikon ajan 13 radiokanavan aalloilla, mukaan lukien mm. NRJ, Nova, Iskelmä ja City. Näiden lisäksi yhteistyön myötä UN Women Suomen Ukrainan hätäapukeräyksen mainokset näkyvät Nostemedian kanavissa, ja UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangasta haastateltiin Aito Iskelmä -radiokanavalla. Haastattelu on kuultavana myös Supla-palvelussa.  

UN Women Suomen kaltaiselle toimijalle tämänkaltainen pro bono-yhteistyö oli äärimmäisen merkityksellinen. UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas on kiitollinen Dagmarin tarjoamasta tuesta:

”Saimme ammattilaisten käsistä laadukasta ja erittäin nopealla aikataululla tuotettua sisältöä televisioon ja radioon, joiden avulla voimme tehostaa Ukrainan hätäapukeräyksemme tavoittavuutta ja vaikuttavuutta merkittävästi.”

Tämän lisäksi Dagmar mahdollisti kontaktiensa kautta UN Women Suomen sisällöille näkyvyyttä, jonka saavuttaminen ilman yhteistyötä olisi ollut lähes mahdotonta pelkästään aika- ja taloudellisten resurssien vuoksi. Myös bränditunnettuuden kasvattaminen on UN Women Suomelle ensiarvoisen tärkeää, jotta organisaatio voi kasvattaa profiiliaan luotettavana asiantuntijajärjestönä ja tavoittaa yhä suuremman määrän ihmisiä eri medioiden ja kanavien kautta.  

Yhteistyö oli merkityksellinen myös Dagmarin tiimille. Jo ensimmäisessä tapaamisessa oli selvää, että Dagmarin henkilöstö oli äärimmäisen sitoutunutta tämän pro bono -yhteistyön toteuttamiseen. Heitä motivoi halu valjastaa oma osaamisensa Ukrainan sodasta kärsivien ihmisten hyväksi, sekä halu tukea juuri UN Women Suomen mandaattia.  Yhteistyö Dagmarin ja UN Women Suomen välillä jatkuu vastaisuudessakin. 

“Dagmarilla jokainen voi käyttää työaikaansa valitsemaansa vapaaehtoistyöhön. Joukko dagmarilaisia yhdisti voimansa, koska halusimme tukea työllämme UN Womenin äärimmäisen tärkeää työtä Ukrainassa ja muilla konfliktialueilla. Myös moni yhteistyökumppanimme lähti heti mukaan, olen kiitollinen Nostemedialle, Bauer Medialle, Sanomalle ja SLP Studiolle upeasta tuesta ja työstä. Kiitos koko UN Womenin tiimi, että uskotte meihin. On ollut lohdullista tehdä edes jotain ukrainalaisten naisten ja lasten hyväksi. Kaikki käsiparit, mediatila ja lahjoitukset ovat tärkeitä ja kannustankin kaikkia mukaan vapaaehtoistyöhön.”

Dagmarin Marketing Transformation Strategist Leena Kivioja

 

Pro bono-yhteistyöt voivat tarjota pienille järjestöille ensiarvoisen merkityksellistä operationaalista tukea toiminnan tehostamiseksi, mutta sen lisäksi ne tarjoavat myös yrityksille väylän valjastaa oma osaaminen ja resurssit hyvän tekemiseen. UN Women Suomen ja Dagmarin pro bono -yhteistyö on malliesimerkki erittäin onnistuneesta kumppanuudesta, jonka suurimman hyödyn tuntevat toivottavasti Ukrainan sodasta kärsivät naiset ja heidän perheensä, joiden oikeuksien ja turvallisuuden tukeminen oli tämän yhteistyön suurin motivaattori molemmille osapuolille.