UN Women on huolissaan jatkuvasta väkivallasta miehitetyllä Palestiinan alueella ja sen suhteettomasta vaikutuksesta naisiin ja lapsiin

Lahjoita UN Womenin rauhantyölle

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women yhtyy YK:n pääsihteerin ja muiden YK toimijoiden vakavaan huoleen jatkuvasta väkivallasta miehitetyllä Palestiinan alueella ja Israelissa. Väkivalta on kohdistunut myös siviileihin ja tappanut viattomia ihmisiä, mukaan lukien naisia ja lapsia.

YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus (1325) -päätöslauselman mukaan siviilit ja erityisesti naiset ja lapset kärsivät aseellisen konfliktin seurauksista kaikkein eniten. Päätöslauselma peräänkuuluttaa tarvetta toimeenpanna kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeussopimuksia, jotka määrittelevät kaikkien osapuolten vastuun suojella naisten ja lasten oikeuksia konfliktien aikana ja niiden jälkeen. Palestiinassa miehityksen alla elävät tytöt ja naiset eivät ole poikkeus.

UN Women vaatii kansainvälistä yhteisöä huomioimaan väkivallan kierteen vaikutukset haavoittuville ryhmille, erityisesti naisille ja lapsille, jotka ovat pakkohäädön uhan alla Itä-Jerusalemissa tai joiden kodit uhataan tuhota Gazassa. Alueelle tarvitaan kattavaa ja sukupuolisensitiivistä humanitaarista apua sekä myös palveluja sukupuolittunutta väkivaltaa kohdanneille sekä yleisiä terveys- ja mielenterveyspalveluja. Tämä on erityisen tärkeää koronapandemian aikana.

Tunnistaen väkivallan epätasa-arvoiset seuraukset UN Women vaatii kaikkia konfliktin osapuolia välittömästi kunnioittamaan ihmisoikeuksia, pidättäytymään väkivallasta ja kumoamaan toimet, jotka ovat johtaneet nykytilanteeseen. Järjestö vaatii kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti konfliktin osapuolten alueellisia ja kansainvälisiä kumppaneita tekemään työtä konfliktin osapuolten kanssa välittömän aselevon löytämiseksi. Tarvitaan aselepo, joka raivaa tietä rauhanomaiselle ja oikeudenmukaiselle Israel-Palestiina -konfliktin ratkaisulle, joka on linjassa kansainvälisen oikeuden ja aihetta koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien kanssa.

UN Women Palestiinan ja UN Womenin arabimaiden alueellisen toimiston kannanotto, 12.5.2021

 

Kuva: UN Photo/Shareef Sarhan