Tiedote: Yli 15 000 suomalaista vaatii päättäjiltä tekoja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi — UN Women Suomi luovutti vetoomuksen tasa-arvosta vastaavalle sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle

Puolusta naisten ja tyttöjen oikeuksia
YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen hallituksen puheenjohtaja Ilmi Salminen, toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas sekä hallituksen jäsen Laura Åvall tapasivat sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen ja valtiosihteeri Laura Rissasen. UN Women Suomen edustajat luovuttivat tapaamisessa ministerille UN Women Suomen vetoomuksen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

UN Women Suomi on kerännyt allekirjoituksia vetoomuksen, jossa päättäjiltä vaadittiin sitoutumista ja konkreettisia tekoja sukupuolittuneen väkivallan lopettamiseksi ja uudistetun seksuaalirikoslain toimeenpanemiseksi. Vetoomuksen allekirjoitti yli 15 000 suomalaista. UN Women Suomen hallituksen puheenjohtaja Ilmi Salminen sekä toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas luovuttivat vetoomuksen ministeri Grahn-Laasoselle, alleviivaten väkivallan vastaisen työn merkitystä ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon turvaamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Tasa-arvoasiat kuuluvat Grahn-Laasosen ministerisalkkuun nykyisellä hallituskaudella.

Kuvassa seisoo neljä naishenkilöä: UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, valtiosihteeri Laura Rissanen, ministeri Sanni Grahn-Laasonen, ja UN Women Suomen hallituksen puheenjohtaja Ilmi Salminen.

Ministeri Grahn-Laasonen totesi tapaamisessa, että hallitus on sitoutunut edistämään tasa-arvoasioita konkreettisin teoin, joista monet on myös kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan.

“Sukupuolittuneen väkivallan ehkäisy ja lopettaminen on hallitukselle tärkeä prioriteetti, ja hallitusohjelmassa on monia konkreettisia kirjauksia UN Women Suomen vetoomukseen liittyvistä teemoista. Lähdemme edistämään näitä toimenpiteitä määrätietoisesti, yhteistyössä UN Women Suomen ja muiden tasa-arvotyötä tekevien järjestöjen kanssa.”

Sanni Grahn-Laasonen

Tapaamisen aikana UN Women Suomen edustajat esittelivät ministeri Grahn-Laasoselle ja valtiosihteeri Rissaselle UN Womenin työn pääteemat ja prioriteetit, sekä kävivät tärkeää keskustelua ministerin kanssa naisten ja tyttöjen oikeuksien tilanteesta. Suomi on ollut UN Womenin perustamisesta (2010) lähtien yksi järjestön keskeisimpiä yleisrahoittajia ja tätä kautta edistänyt omia tavoitteitaan ja arvojaan UN Womenin työn tukemisen kautta.

“On hienoa, että hallitusohjelmassa sitoudutaan UN Womenin työlle keskeisten teemojen nostamiseen kehitys- ja ulkopolitiikassa. Odotamme innolla yhteistyötä hallituksen kanssa, ja toivomme, että hallituksen tuki UN Womenin työlle jatkuu yhtä vahvana ja luotettavana kuin tähänkin saakka”, UN Women Suomen hallituksen puheenjohtaja Ilmi Salminen totesi.

“Olemme kiitollisia ministeri Grahn-Laasoselle tapaamisesta, ja olemme valmiita tiiviiseen yhteistyöhön hallituksen kanssa tasa-arvoteemojen parissa. Uskomme, että vahvalla yhteistyöllä voimme jatkaa naisten ja tyttöjen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman ja oikeuksien parantamista sekä Suomessa että muualla maailmassa. Sukupuolten tasa-arvo on kestävän kehityksen ja demokratian edellytys, ja olemme vakuuttuneita, että tasa-arvon edistäminen säilyy yhtenä hallituksen tärkeistä prioriteeteista”, Hirsikangas sanoi ministeritapaamisen jälkeen.

UN Women Suomi haluaa kiittää kaikkia vetoomuksen allekirjoittaneita henkilöitä. Vetoomuksen allekirjoittaminen on konkreettinen teko väkivallattoman yhteiskunnan puolesta, ja allekirjoitustenne avulla UN Women Suomi lähetti vahvan viestin päättäjille: naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ja lopettamisen on oltava hallituksen prioriteetti, johon on sitouduttava konkreettisin toimin yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

 

Vetoomuksen vaatimukset:

1. Seksuaalirikosten tutkintaa on parannettava ja nopeutettava

2. Verkkoväkivaltaan ja naisvihaan on puututtava ja rikosten tekijät on saatettava vastuuseen

3. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön on varmistettava riittävästi resursseja ja työn vaikuttavuutta on seurattava