Tasa-arvon toteutumiseen on vielä valtava matka, paljastaa uusi UN Womenin lippulaivaraportti

UN Women lanseerasi uuden lippulaivaraportin “Lupauksista toimintaan: sukupuolten tasa-arvo kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteissa”. Kaksi ja puoli vuotta Agenda 2030 hyväksymisen jälkeen raportti on ensimmäinen, jossa tarkastellaan kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamista sukupuolinäkökulmasta. Naiset kohtaavat ennennäkemättömän määrän haasteita joka tavoitealueella, ja niihin puuttuminen on kriittistä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Olemme sitoutuneet koko maailmana kestävän kehityksen tavoitteissa siihen, ettemme jätä ketään jälkeen. Tämä raportti kertoo, että mikäli emme edisty merkittävästi nopeammin tasa-arvon saavuttamisessa, ei globaali yhteisö tule voimaan pitämään lupaustaan. Tämä on kiireellinen signaali toiminnalle, ja raportti sisältääkin suosituksia toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä.” sanoo UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka.

 

Uusi raportti paljastaa, että muun muassa:

  • Suhteessa suurempi osuus maailman naisista elää köyhyydessä miehiin verrattuna, ero naisten ja miesten välillä on suurempi erityisesti hedelmällisessä iässä olevilla
  • Yli 50 prosentilla kaupungeissa asuvista naisista ja tytöistä puuttuu vähintään yksi seuraavista: puhdas vesi, tarpeelliset käymälä- ja peseytymistilat, kunnollinen asunto ja riittävä elintila
  • Yksi viidestä alle 50-vuotiaasta naisesta on kokenut parisuhdeväkivaltaa viimeisen vuoden aikana, vaikka naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistaminen on ehto rauhallisille yhteiskunnille
  • Vuosien 2010 ja 2015 välillä maailmasta hävisi 3,3 miljoonaa hehtaaria metsää. Köyhät maaseudulla asuvat naiset ovat riippuvaisia yhteisomistetuista resursseista, ja niiden ehtyminen vaikuttaa erityisesti naisiin

Raportti paljastaa, miten naisten ja tyttöjen elämässä eri hyvinvoinnin ja puutteen osa-alueet ovat yhteen kietoutuneita: esimerkiksi tyttö, joka syntyy köyhään kotitalouteen ja joka on pakotettu varhain naimisiin, putoaa koulusta, synnyttää nuorena, kärsii synnytyksen komplikaatioista, ja kärsii väkivallasta todennäköisemmin kuin tyttö, joka on syntynyt korkeamman tulotason kotitalouteen ja joka menee myöhemmin naimisiin. Raportissa tarkastellaan eroja myös maiden sisällä – esimerkiksi Yhdysvalloissa.

 

Raportti sisältää laaja-alaisia suosituksia, korostaen neljää toiminta-aluetta:

  • Kokonaisvaltainen politiikka auttaa saavuttamaan useita tavoitteita samaan aikaan. Tasa-arvon saavuttaminen ei ole tärkeää vain yksin omana tavoitteenaan, vaan sen avulla voidaan saavuttaa kestävä tulevaisuus kaikille. Raportin mukaan esimerkiksi vähentämällä palkattoman koti- ja hoivatyön taakkaa naisilta tarjoamalla ilmaista ja kaikille saatavilla olevaa lastenhoitoa, pääsisivät naiset töihin, luotaisiin säällisiä työpaikkoja sosiaalisektorilla ja parannettaisiin lasten terveyttä ja ravinnonsaantia. Kuten esimerkit Etelä-Afrikasta ja Uruguaysta näyttävät, investointi maksaa osittain itsensä takaisin luomalla uusia töitä ja tuomalla lisää verotuloja.
  • Lisää ja parempia tilastoja. Tällä hetkellä ei voida tarkalleen arvioida, mitä naisille ja tytöille kuuluu kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteen alla. Säännöllisesti kerätyn tasa-arvotiedon puute haittaa tavoitteiden seurantaa.
  • Rahoitusvaje tavoitteiden saavuttamiseksi on kurottavissa kiinni: puuttumalla pääoman laittomaan pakenemiseen, vähentämällä julkisten määrärahojen leikkauksia – jotka murentavat turvaverkkoja ja välttämättömiä palveluita sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa – ja käyttämällä kaikkia strategioita kotimaisten tulojen turvaamiseksi.
  • Varmistamalla, että vallankäyttäjät pitävät tasa-arvolupauksensa. Tässä välttämätöntä on aktiivinen kansalaisyhteiskunta, jolla on tilaa ilmaista itseään.

 

Raportti ja sen tiivistelmä englanniksi löytyvät täältä: http://www.unwomen.org/en/digital-library/sdg-report.

Voit seurata keskustelua Twitterissä käyttämällä hashtageja #PromisesToAction ja #GlobalGoals.