Tasa-arvolla ilmastouhkia vastaan

Maailman ilmatieteen järjestö WMO varmisti tammikuussa, että vuosien 2015, 2016 ja 2017 maapallon keskilämpötilat olivat mittaushistorian lämpimimmät, ja sama trendi jatkuu.

”Tämän pitäisi kertoa meille, että vastassamme on planeettaamme kohtaava eksistentiaalinen uhka, jonka pysäyttäminen vaatii radikaaleja toimenpiteitä… Meidän on ryhdyttävä konkreettisiin tekoihin katastrofiriskien vähentämiseksi etenkin vähiten kehittyneissä maissa, jotka eivät juuri aiheuta kasvihuonepäästöjä”, YK:n katastrofiriskin vähentämisen tukitoimiston erityisedustaja Robert Glasser sanoo.

Kuumuuden lisäksi maailman maita koettelivat äärimmäiset sääilmiöt, kuten trooppiset sykloonit, tulvat ja kuivuus, jotka WMO:n mukaan hidastivat tai jopa kumosivat monien maiden kehitysaskeleita.

Ilmastonmuutos lisää sukupuolten eriarvoisuutta

Ilmastonmuutoksella on jo suoria vaikutuksia etenkin naisten ja tyttöjen päivittäiseen elämään vähiten kehittyneissä maissa. Naisten vastuulla on valtaosa kotitalouksien ruoan, veden ja energian hankkimisesta, joka vaikeutuu kuivuuden seurauksena. Kuivuus heikentää naisten toimeentulomahdollisuuksia, mutta samalla myös altistaa väkivallalle vedenhakumatkojen pidentyessä. Veden puute lisää myös tulehduksia ja äitiyskuolemia.

Koska naiset ovat jo valmiiksi haavoittuvammassa asemassa kuin miehet, on heillä suurempi riski menehtyä kuivuuden, tulvien ja myrskyjen seurauksena. Heikot elinolosuhteet kärjistävät myös konflikteja, joiden myötä naisiin kohdistuva väkivalta tutkitusti lisääntyy.

”Vaikka naiset ovat haavoittuvimpien joukossa ja heillä on paljon tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, heidän ääntään ja tarpeitaan ei kuulla riittävästi. Kukaan ei esimerkiksi ajattele kuukautishygieniaa tai miten synnyttää turvallisesti, kun katastrofi iskee,” sanoo Dilruba Haider, UN Womenin katastrofiriskien vähentämiseen liittyvän ohjelman asiantuntija Bangladeshissa.

Unohdettu voimavara ilmastonmuutoksen torjunnassa

Naiset eivät ole vain ilmastonmuutoksen uhreja, vaan ilmastonmuutoksen vaikutusten asiantuntijoita sekä ilmastokestävien käytäntöjen edelläkävijöitä. Kun naiset pääsevät käsiksi tietoon ja teknologiaan, he ovat tärkeä voimavara ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Bonnin ilmastokokouksessa hyväksyttiin marraskuussa UN Womenin ajama toimintasuunnitelma tasa-arvon huomioimiseksi kaikessa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Naisten ääntä on kuultava niin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varauduttaessa kuin kaikessa ilmastonmuutosta koskevassa päätöksenteossa.

Naiset toimivat jo eturintamassa uusien teknologioiden hyödyntämisessä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Yhtenä esimerkkinä Yhdistyneet kansakunnat, UN Women ja useat YK-järjestöt käynnistivät joulukuussa yhteisen ohjelman, jonka tavoite on vahvistaa vähintään miljoonan naisen ja nuoren sopeutumista ilmastonmuutokseen kuivuudesta ja nälänhädästä kärsivällä Sahelin alueella.

Naiset muodostavat yli 40 prosenttia Sahelin maanviljelijöistä, ja heillä on ratkaiseva rooli ruokaturvan ja ravinnon takaamisessa alueella. Informaatioteknologiaa hyödyntävässä ohjelmassa kehitetään älykästä maanviljelyä, jonka ansiosta naisten viljelyn tuottavuus paranee ympäristöä vahingoittamatta. Lisäksi vähennetään kasvihuonepäästöjä vastuullisen maatalouden, maaperän hoidon ja metsien istutuksen avulla.

(Kuva: Dominic Chavez/World Bank)