Eila Alanko: Tasa-arvo, kehitys, rauha

”Puolet maailmasta eli läntinen pallonpuolisko löydettiin 1400-luvulla. Vei kuitenkin vielä 500 vuotta ennen kuin puolet ihmiskuntaa, naiset, tunnustettiin virallisesti ja alettiin ymmärtää, keitä he ovat ja mitä he voivat tehdä yhdessä.”

Tämän vertauksen Helvi Sipilä esitti usein kun häneltä kysyttiin vuoden 1975 kansainvälisen naistenvuoden merkityksestä. Hänen aloitteestaan kerättiin ensimmäisen kerran naisten asemasta maailmanlaajuinen materiaali naisten maailmankonferenssissa käsiteltävää raporttia varten. Naiset tulivat näin näkyviksi toimijoiksi eivätkä olleet vain väestön ”haavoittuva” osa.

Helvi Sipilästä tuli globaali johtaja, joka tunnettiin ja jonka työtä arvostettiin joka puolella maailmaa. Kotimaassa hän jatkoi YK:ssa alkanutta työtä UN Womenin edeltäjäyhdistyksen puheenjohtajana ja loi koko maan kattavan paikallistoimikuntaverkoston. Väsymättä hän jaksoi matkustaa ympäri Suomea puhumassa kehitysmaiden naisten puolesta.

Helvi Sipilä kanssa oli innostavaa tehdä työtä. Hän oli vaativa niin muita kuin itseäänkin kohtaan, mutta hän oli inspiroiva ja innovatiivinen ja sai muut ihmiset helposti mukaan. Sitkeys oli hänen ominaisuutensa, jolla hän vei loppuun vaikeatkin asiat.

Tasa-arvo, kehitys, rauha. Tämä YK:n kansainvälisen naisten vuosikymmenen tunnuksen sisältö oli Helvi Sipilälle tärkeä ja hän halusi, että muutkin sen ymmärtäisivät. Se oli hänen missionsa, jota hän velvollisuudentuntoisesti toteutti aina ”pitkällä marssillaan Pekingiin” ja sen tuolle puolen maailman kaikkien naisten kanssa ja puolesta.”

Eila Alanko, Suomen UNIFEMin entinen toiminnanjohtaja