Talouskuri johtaa takaiskuihin naisten asemassa

Globaalin finanssi- ja talouskriisin seuraukset hankaloittavat naisten elämää, mutta hallitusten tekemillä ratkaisuilla voi olla suuri merkitys siihen, miten kriisi vaikuttaa.

UN Womenin tuoreet tutkimukset viitoittavat tietä talouspoliittisille päätöksille, jotka voivat tukea naisia. Tutkimusten mukaan naiset huomioiva päätöksenteko voi  todennäköisemmin johtaa kestävään talouden toipumiseen.

“Talouskriisi on lisännyt naisten työttömyyttä kaikkialla, sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa. Tilanne paheni vuonna 2012 naisten menettäessä noin 13 miljoonaa työpaikkaa”, UN Womenin pääjohtaja Michelle Bachelet huomauttaa.

Professori Jayati Ghosh toteaa tutkimuspaperissaan Economic crises and women’s work: Exploring progressive strategies in a rapidly changing global environment, että naisten työolosuhteiden huomioiminen on mahdollista yhdistää kasvua tuovaan, laajaan talouspolitiikkaan.

Monet maat ovat tähän mennessä vastanneet kriisiin tiukalla talouskurilla. Koulutus- ja terveystoimen budjettileikkaukset kohdistuvat usein suhteettoman paljon naisiin, sillä ne vähentävät julkisen sektorin työpaikkojen määrää ja heikentävät julkisten palveluiden tarjontaa. Kriisiä seurannut työmarkkinasääntelyn purkaminen on johtanut työolosuhteiden huononemiseen ja naisten palkkaneuvotteluvoiman heikkenemiseen.

“On käymässä selväksi, että talouskuri saattaa hidastaa kasvua ja talouden rakenteiden uudistamista, heikentäen samalla suurella vaivalla saavutettuja naisten etuja. Lisäksi on käymässä selväksi, että tasa-arvon edistäminen ja naisten osallistuminen työelämään voivat tuoda potkua talouden elpymiseen ja kasvuun”, sanoo Michelle Bachelet.

Valtiot voivat tukea naisten taloudellista asemaa kehittämällä työlainsäädäntöä muun muassa samapalkkaisuuden osalta tai keventämällä yksityissektorin työnantajiin kohdistuvaa taloudellista rasitusta parantamalla äitiyslomien ja lastenhoidon tukemista.

“Sen lisäksi, että julkiset ohjelmat ovat osa hyvinvointiyhteiskuntaa, niillä on myös iso merkitys suhdanteiden säätelyssä”, Michelle Bachelet muistuttaa.

Naisystävällisen talouspolitiikan tarvetta korostaa se, että talouden taantuma on aiheuttanut merkittäviä takaiskuja vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle. Talouskriisi on hidastanut peruskoulutuksen kattavuuden laajentamista, lapsi- ja äitikuolleisuuden vähentämistä ja sanitaation kehittämistä.

Vaikka koko maailman köyhyyden puolittaminen onnistuisi maailmanlaajuisesti vuoteen 2015 mennessä, jäänevät tavoitteet edelleen saavuttamatta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja osissa Etelä-Aasiaa.

Naila Kabeer on tutkinut Bangladeshin, Egyptin ja Ghanan naisten kokemuksia taloudellisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tutkimuspaperissaan Paid work, women’s empowerment and inclusive growth: transforming the structures of constraint hän tuo esiin, että  näissä maissa naisten aseman kannalta kaikkein suurin merkitys on muodollisella koulutuksella ja palkkatyöllä.