Syyrian naiset vaativat paikkaa neuvottelupöydässä

Syyrian rauhanneuvottelut ovat käynnistyneet Genevessä kireissä tunnelmissa. YK:n johdolla käytävissä neuvotteluissa yritetään löytää poliittinen ratkaisu kriisiin, jossa viimeisen kolmen vuoden aikana yli sata tuhatta ihmistä on kuollut, yli kaksi miljoonaa paennut ulkomaille ja yli kuusi miljoonaa joutunut maan sisäiseksi pakolaiseksi.  Syyrian rauhanneuvotteluihin osallistuu hallituksen ja oppositiota edustavan Kansallisen koalition lisäksi edustajia noin 40 maasta.

Kaikille ei neuvottelupöydästä ole löytynyt paikkaa. Useat kansainväliset järjestöt ovat kritisoineet naisten ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan sivuuttamista neuvotteluista.

Rauhanneuvottelujen alla YK:n tasa-arvojärjestö UN Women kutsui koolle naisten rauhankokouksen, jonka osallistujat edustivat erilaisia poliittisia näkemyksiä sekä nais- ja kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat niin Syyrian sisällä kuin pakolaisten keskuudessa.

Naisten rauhankokous pääsi yksimielisyyteen suosituksista Geneven rauhanneuvottelijoille. Naiset vaativat tukea poliittiselle prosessille ja kehottavat kaikkia osapuolia ylittämään erimielisyytensä ja pääsemään sopimukseen vapaasta, moniarvoisesta ja demokraattisesta Syyriasta, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, mukaan lukien miesten ja naisten tasa-arvoa.

Naiset myös kehottavat päätöksentekijöitä kunnioittamaan Syyrian naisten oikeutta osallistua kaikkiin päätöksiin, joissa maan tulevaisuutta muokataan. Rauhanneuvotteluissa ainakin 30 prosenttia neuvottelijoista pitäisi olla naisia.

UN Women on tukenut voimakkaasti naisten äänen kuulumista Syyrian kriisin ratkaisemisessa.

”Pysymme toiveikkaina ja olemme sitoutuneet kattavaan rauhanprosessiin, joka tuo rauhan Syyriaan”, UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka korostaa.

Hän muistuttaa, että Syyrian pakolaisista niin maan sisällä kuin ulkopuolella valtaenemmistö on naisia ja lapsia.

Women of Syria: An appeal for peace

Lisää tietoa:
Syrian Women’s Initiative for Peace and Democracy: Outcome Document (pdf)