Suomi UN Womenin suurimmaksi rahoittajaksi

Suomi on myöntänyt UN Womenille kuusi miljoonaa euroa lisäavustusta tälle vuodelle. Näin Suomi nousee UN Womenin suurimmaksi yleisrahoittajaksi. Suomi tukee UN Womenin työtä vuonna 2014 yhteensä 20 miljoonalla eurolla.

Suomen YK-lähettiläs Jarmo Viinanen julkisti lisärahoituksen UN Womenin johtoryhmän kokouksessa viime viikolla. Suomi on sitoutunut vahvasti UN Womenin työhön tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi. Viinanen korosti tasa-arvon ja naisten oikeuksien olevan keskeisimpiä edellytyksiä kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

UN Womenin rahoitus on noussut hiljalleen, mutta lisäpanostuksia silti tarvitaan, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo voidaan saavuttaa. Jarmo Viinanen kannusti myös muita maita seuraamaan Suomen esimerkkiä ja takaamaan UN Womenille riittävät resurssit tärkeään työhönsä.

UN Women on maailman johtava tyttöjen ja naisten puolestapuhuja.