Suomi ratifioi ILO:n sopimuksen kotiapulaisten oikeuksista

Suomi on ratifioinut ILO:n sopimuksen kotiapulaisten oikeuksista. Suomi on 17. ILO:n jäsenmaa ja viides eurooppalainen maa, joka ratifioi tämän sopimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa kymmenien miljoonien kotiapulaisten työ- ja elinolosuhteita kaikkialla maailmassa. Heistä yli 80 prosenttia on naisia.

Suomi on nyt ratifioinut seitsemänneksi eniten ILO-sopimuksia maailmassa – 105 kappaletta. Aiemmin lähes mitkään säädökset eivät koskeneet kotityöalaa, jonka työntekijöistä suurin osa työskentelee yksityisissä kotitalouksissa.

Vuonna 2011 hyväksytyllä yleissopimuksella pyritään takaamaan kotityöntekijöille samat oikeudet muiden ammattikuntien kanssa.

Sopimuksessa määritellään muun muassa kiinteät lepotauot, oikeus minimipalkkaan, sosiaaliturva, maahanmuuttajatyöntekijöiden oikeudet sekä oikeus asua muualla kuin siinä asunnossa, jossa työskentelee.

”Suomi pitää sopimusta tärkeänä välineenä, jolla pyritään parantamaan kotiapulaisten oikeusturvaa kaikkialla maailmassa”, sanoi suurlähettiläs Päivi Kairamo, Suomen pysyvän edustuston päällikkö Genevessä.

”Sopimus parantaa joidenkin kaikista haavoittuvaisimpien ryhmien, kuten siirtotyöläisten ja kotitalouksissa asuvien apulaisten, asemaa. Nämä työntekijät ovat usein naisia. Suomi on muuttanut lainsäädäntöään sopimuksen mukaisesti varmistaakseen heidän mahdollisimman tasa-arvoisen kohtelun työmarkkinoilla.

UNRIC

Lue myös: ILO:n sopimus kotiapulaisten oikeuksista astui voimaan: ”Olemme työntekijöitä ja siksi meillä on oikeuksia”