Suomi kaksinkertaistaa tukensa UN Womenille

Suomi painottaa jatkossa entistä voimakkaammin naisten ja tyttöjen aseman parantamista kehityspolitiikassa. Konkreettisena osoituksena tästä kehitysministeri Heidi Hautala aikoo nostaa Suomen hallituksen tuen YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenille kaksinkertaiseksi. Hautala ilmoitti asiasta sunnuntaina 26.5. vihreiden puoluekokouksessa pitämässään puheessa.

Hautala muistutti, että runsaan vuoden voimassa olleen kehityspoliittisen ohjelman mukaan kaikkien hankkeitten tulee olla tasa-arvoa tukevia ja eriarvoisuutta torjuvia.

”Haluankin omalta osaltani toteuttaa poliittisten nuorisojärjestöjen kaksi päivää sitten esittämää vaatimusta nostaa tyttöjen ja naisten oikeudet kansainvälisen politiikkamme keskiöön niinä 950 päivänä, jotka YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen on jäljellä”, Hautala sanoi.

Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen pitää Hautalan ilmoitusta UN Womenin tuen lisäämisestä erittäin tervetulleena.

”Tämä on osoitus siitä, että Suomi on entistä valmiimpi siirtymään sanoista tekoihin ja vahvistamaan UN Womenin toimintaedellytyksiä. Ilman riittävää rahoitusta on mahdotonta täyttää niitä odotuksia ja velvoitteita, jotka UN Womenille on asetettu”, Multanen sanoo.

Suomi tukee UN Womenin työtä tänä vuonna 7 miljoonalla eurolla.

Multanen muistuttaa, että naisten voimaannuttaminen on tehokkain tapa edistää perheiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia. ”Vain antamalla naisille tasa-arvoisen mahdollisuuden hankkia omia tuloja, osallistua päätöksentekoon ja elää ilman väkivaltaa voimme pysyvästi vähentää köyhyyttä ja nälkää, ehkäistä konflikteja ja saada kehitysmaiden taloudet kasvuun.”