Suomen perusrahoituksella tuloksia

Lahjoita tasa-arvotyöllä

UN Women on julkaissut uuden raportin perusrahoituksella saavutetuista tuloksista vuonna 2017. Perusrahoitus mahdollistaa ennustettavan, pitkäjänteisen ja joustavan avun sinne, missä tarve on kulloinkin suurin.

UN Womenin raportti osoittaa, miten rahoitusta käytetään tulosten saavuttamiseksi – ja mistä perusrahoitus muodostuu. Perusrahoituksensa turvin UN Women voi laajentaa ohjelmiaan tavoittamaan yhä suuremman osan maailman naisista ja tytöistä. Perusrahoituksen avulla työn tulokset ovat linjassa UN Womenin strategisten ja kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden kanssa. Rahoitus on myös tärkeä symboli YK:n jäsenmaiden sitoutumisesta sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen globaalisti.

Suomi on UN Womenin suurimpia valtiorahoittajia erityisesti perusrahoituksen osalta. Vuonna 2017 Suomi oli neljänneksi suurin perusrahoituksen antaja. Suomi osallistuu aktiivisesti myös UN Womenin toimintaa ohjaavien monivuotisten strategioiden laadintaan ja toimeenpanoon.

 

 Tiedämme, että UN Women arvostaa perusrahoitusta, sillä se mahdollistaa joustavuuden. Luotamme UN Womenin arviokykyyn päättää, miten perusrahoitus käytetään naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi kaikkein tehokkaimmalla tavalla.” – ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

 

Suomen tärkeä panostus UN Womenin perusrahoitukseen näkyy myös ulkoministeriön marraskuussa julkaisemassa kehityspolitiikan tulosraportissa, joka osoittaa lukuisia merkittäviä tuloksia, joita on syntynyt kehitysmaissa Suomen ja sen kumppaneiden tuella. UN Womenin työ ja tulokset ovat raportissa vahvasti esillä. Tutustu tulosraporttiin ja UN Womenin työn tuloksiin ulkoministeriön sivuilla.

UN Womenilla on perusrahoituksen turvin käynnissä yli 1 200 ohjelmaa. Olemme koostaneet alle muutamia esimerkkejä saavutetuista tuloksista vuodelta 2017!

 

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka tutustui Dar es Salaamissa ohjelmaan, jossa parannetaan naisyrittäjien asemaa ja turvallisuutta markkinoilla.

 

Tasa-arvoisempia lakeja ja budjetteja

 • Tunisiassa UN Women yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa onnistui saamaan läpi laajan lain naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.
 • Jordaniassa, Libanonissa ja Tunisiassa muutettiin lainsäädäntöä niin, että raiskaajat eivät voi välttää rikoskäsittelyä ja tuomiota menemällä naimisiin raiskauksen uhrin kanssa.
 • Egyptissä UN Women on sekä tarjonnut suojelua väkivaltaa kokeneille naisille että tukenut maata ensimmäisen kansallisen strategian laatimisessa naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi.
 • Afganistanissa naisille tarkoitetut keskukset 11 provinssissa tarjoavat tukea ja suojaa tuhansille väkivaltaa kokeneille – tarjoten samalla myös lainsäädännöllistä apua ja ammattikoulutusta.
 • Malawissa tuettiin perustuslain muutosta joka kieltää lapsiavioliitot.
 • Nepalissa UN Women auttoi kansallista naisten komissiota kehittämään laki- ja politiikkamuutoksia – esimerkiksi jokaisessa ministeriössä ja alueellisessa kehityskomiteassa on kehitetty sukupuolitietoista budjetointia.
 • Vietnamissa UN Women oli tukena työlainsäädännön uudistamisessa, jossa kurotaan sukupuolten epätasa-arvoa naisten taloudellisen osallistumisen saralla – uudistus vaikuttaa yhdeksään miljoonaan palkkatyötä tekevään naiseen.

 

Naisia päättäjiksi

 • UN Womenin avulla yli 50 prosentissa maista, jotka saavat YK:n vaalitukea, tuettiin naisten poliittista osallistumista.
 • Somaliassa UN Womenin avulla naisten määrä nousi molemmissa parlamentin huoneissa 10 prosentilla ja johti uuden kansallisen kehityssuunnitelman laadintaan, jossa on vahva sitoumus tasa-arvon edistämiseen.
 • Keniassa UN Women yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa koulutti naisehdokkaita ja ennätysmäärä tuli valituiksi.

 

Väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan

 • Pohjois-Afrikassa UN Women on 27 ohjelmassa keskittynyt väkivaltaisen ekstremismin estämiseen.
 • Esimerkiksi Nigerissä UN Women on tukenut Boko Haramin iskuista selviytyneitä, tukenut kolmen koulutuskeskuksen perustamista, joissa on koulutettu yli 3 600 naista ja nuorta ja kouluttanut sukupuolistuneen väkivallan vastaisesta työstä 302 kouluttajaa. Samankaltaisia tuloksia on mm. Kamerunissa.
 • Bangladeshissa ja Indonesiassa on mobilisoitu perheitä tunnistamaan ja estämään väkivaltaisia ääriliikkeitä yhteisöissä.

 

Taloudellista itsenäisyyttä

 • Ugandassa kehitettiin naisten taloudellista asemaa vahvistavaa politiikka: 2000 naista sai uusia taitoja oman yrityksen perustamiseen.
 • Fijillä, Solomonin saarilla ja Vanuatussa Markets for Change -ohjelma auttoi tekemään kauppapaikoista turvallisia ja naisten osallistumista tukevia. Yli 10 000 myyjää – joista 90 prosenttia on naisia – oli edustettuina myyjien järjestön kautta.
 • Filippiineillä UN Womenin tuella laadittiin laki, joka suojelee siirtotyöläisiä hyödyttäen arviolta kuutta miljoonaa siirtotyöläisnaista.
 • Vuoteen 2017 mennessä 1 445 yritystä ympäri maailmaa on ottanut käyttöön naisten aseman vahvistamisen periaatteet (Women’s Empowerment Principles).
 • Osana humanitaarista apua 31 maassa UN Womenin taloudellisen aseman vahvistamisen koulutukset saavuttivat 35 000 naista ja tyttöä.

 

Tasa-arvoisempi YK, parempia tuloksia

UN Womenin johdolla on otettu käyttöön UN-SWAP mekanismi, joka valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvon koko YK-järjestelmään. Sen avulla tasa-arvon etenemistä voi seurata 62 eri YK-järjestössä. Vuonna 2017 97 prosenttia YK-järjestelmästä raportoi tasa-arvon toteutumisesta. 82 prosentilla on UN Womenin avustuksella käytössä tasa-arvosuunnitelmat. Myös YK:n hätäavun koordinoinnissa kuuluu UN Womenin ääni. Esimerkiksi rohingya-pakolaisleireillä muutettiin käytäntöjä UN Womenin suosituksesta: nyt leireillä on tarjolla 24 tunnin lääkintäpäivystys, joka pelastaa erityisesti synnyttävien äitien ja heidän lastensa henkiä.

 

Tutustu kattaviin tuloksiin tarkemmin raportissa!

 

Työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi riittää edelleen globaalisti ympäri maailmaa, ja UN Women on tässä avainasemassa. Perusrahoittajien jatkuvan tuen avulla muutos on mahdollista nyt ja jatkossakin.

 

Kuvat: UN Women / Neema Muunga (Tansania) & UN Women / Celeste Sloman (HeForShe)