“Sukupuolten tasa-arvo on saavutettava vuonna 2030”

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2000 vuosituhatjulistuksen, joka sisältää kahdeksan tavoitetta kehitysongelmien ratkaisemiseksi vuoteen 2015 mennessä. Mutta mitä tapahtuu, kun vuosituhattavoitteiden takaraja umpeutuu?

Kansainvälinen yhteisö ja valtiot valmistelevat kuumeisesti vuoden 2015 jälkeistä kehitysagendaa yhdessä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Tarkoituksena on saavuttaa köyhyyden poistamisen ja kestävän kehityksen välille yhteys, joka rakentaa vuosituhattavoitteiden eteen tehdyn työn päälle samalla kehittäen sitä eteenpäin.

Tätä kysymystä pohdittiin lauantaina 14.6. Ruotsin Malmössä, jossa Suomen UN Women järjesti yhdessä UN Womenin muiden pohjoismaisten komiteoiden kanssa vuoden 2015 jälkeistä globaalia kehitystä käsittelevän seminaarin.

UN Women ajaa yhtä kokonaisvaltaista tavoitetta uudelle agendalle: tasa-arvon saavuttaminen ja naisten oikeuksien toteutuminen. Tämän lisäksi tasa-arvokysymykset tulisi valtavirtaistaa eli sisällyttää kaikkiin tavoitteisiin ja osa-alueisiin.

Seminaarissa puhunut UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka kertoi, että YK:n kestävän kehityksen avoin työryhmä on asettanut sukupuolten tasa-arvon yhdeksi 17:stä tämänhetkisestä tavoitteesta. Mlambo-Ngcuka korosti, että enää ei tarvitse odottaa sataa vuotta, että naisten oikeudet toteutuvat, vaan sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen on asetettu tavoitteeksi ennen vuotta 2030. Työryhmä hioo tällä hetkellä tavoitteita vuosituhattavoitteiden jälkeiselle uudelle kehitysagendalle.

Tavoitteen tarkemmasta sisällöstä käydään vielä keskustelua. Pääjohtaja korosti, että sellaisten kysymysten kuin naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet sekä palkaton työ ja sosiaaliturva täytyy sisältyä tasa-arvotavoitteeseen ja niitä ei saa pudottaa pois.

Mlambo-Ngcuka puhui vahvasti myös miesten ja poikien osallistumisen puolesta.

Panelistit Aase Smedler, Gréta Gunnarsdóttir, Luisa Emilia Reyes Zúñiga ja Phumzile Mlambo-Ngcuka löysivät yhteisiä näkemyksiä vuoden 2015 jälkeisen kehityksen suunnasta.
Panelistit Aase Smedler, Gréta Gunnarsdóttir, Luisa Emilia Reyes Zúñiga ja Phumzile Mlambo-Ngcuka löysivät yhteisiä näkemyksiä vuoden 2015 jälkeisen kehityksen suunnasta.

”Naisten ja miesten liikkeen pitää olla yhtä voimakas kuin naisliikkeen, joka meidän pitää rakentaa uudestaan”, Mlambo-Ngcuka sanoi. Hän korosti, että seuraavien 15 vuoden aikana tarvitaan kaikkia ihmisiä, jotta sukupuolten tasa-arvo voidaan saavuttaa.

Seminaarin paneelikeskusteluun osallistuneet Islannin YK-suurlähettiläs Gréta Gunnarsdóttir, Ruotsin UN Womenin hallituksen jäsen Aase Smedler ja meksikolainen kansalaisjärjestöaktivisti Luisa Emilia Reyes Zúñiga korostivat ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiokehitystä sekä riittävää rahoitusta tavoitteiden toimeenpanossa. Myös valtioiden ja vallanpitäjien vastuullisuus on avainasia.

Panelistit myös totesivat, että naisista ja gender-kysymyksistä ei tule puhua ainoastaan tasa-arvokeskusteluissa, vaan niistä pitää puhua myös silloin kun käydään ilmastoneuvotteluja, kun puhutaan rahasta ja taloudesta.

Seminaari oli osa Nordiskt Forum -tapahtumaa, joka on koonnut tuhansia ihmisiä asettamaan tulevaisuuden tasa-arvopolitiikan tavoitteita. Tapahtuman ohjelma ja keskustelut kytkeytyvät YK:n naisten oikeuksien sopimukseen sekä Pekingin julistukseen ja toimintaohjelmaan.