Silpomisesta historiaa Sudanissa – UN Womenin pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

Tue silpomisen vastaista työtä!

Sudanissa ollaan kieltämässä sukuelinten silpominen kaikissa muodoissaan. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on sinnikkäästi työskennellyt silpomisen ja lapsiavioliittojen lopettamiseksi maassa.

Sudanin tytöille alkoi uusi aikakausi, kun maan väliaikainen hallitus päätti kieltää tyttöjen sukuelinten silpomisen lailla. UN Women on työskennellyt pitkäjänteisesti yhdessä muiden YK-järjestöjen, paikallisten kansalaisjärjestöjen sekä lukuisten aktivistien kanssa asian edistämiseksi.

Lakimuutoksen myötä silpomisesta voi saada kolmen vuoden vankeustuomion sekä sakkoja. Lakimuutos tulee vielä toisen hallintoelimen hyväksyttäväksi, mutta sen uskotaan menevän läpi. Tämä on merkittävä askel maassa, jossa silpomistapausten lukumäärä on maailman korkeimpia. UN Womenin mukaan jopa 87 prosenttia maan naisista ja tytöistä on kokenut sukuelinten osittaisen tai kokonaisvaltaisen silpomisen. Silpominen aiheuttaa tytöille vakavia terveyshaittoja sekä merkittävää fyysistä ja henkistä kipua jopa loppuelämäksi.

Lakimuutoksesta huolimatta asenteiden muuttamiseksi on tehtävä vielä paljon työtä. Vahingollisen käytännön harjoittajat tulee saada myös noudattamaan lakia. Lainsäädännön lisäksi on vaikutettava yhteisöjen ja niiden johtajien asenteisiin ja varmistettava, että lakimuutos tulee kaikkien tietoon.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women työskentelee maailmanlaajuisesti silpomisen lopettamiseksi vaikuttamalla lainsäädäntöön ja käytäntöihin, auttamalla uhreja sekä lisäämällä tietoa ja ymmärrystä silpomisen haitoista. UN Women tukee naisten liikkeitä ja toimii yhteistyössä myös yhteisöjen perinteisten, kulttuuristen ja uskonnollisten johtajien kanssa haitallisten käytäntöjen lopettamiseksi. Esimerkiksi vuonna 2019 UN Women kokosi 400 perinteistä johtajaa ympäri Afrikkaa toimimaan yhdessä muutosagentteina silpomista ja lapsiavioliittoja vastaan. Sen seurauksena lakeja on säädetty useissa Afrikan maissa lapsiavioliittojen ja silpomisen kieltämiseksi.

 

Sukuelinten silpominen on äärimmäinen epätasa-arvon ilmentymä

Tänäkin päivänä maailmanlaajuisesti yli 200 miljoonan naisen ja tytön sukuelimet on silvottu, ja noin 8000 naista ja tyttöä joutuu silpomisen kohteeksi joka päivä. Väkivaltaisessa ja hengenvaarallisessa toimenpiteessä naisen ulkoiset sukuelimet poistetaan kokonaan tai osittain usein ilman lääketieteen ammattilaista. Toimenpide tehdään yleensä puuduttamatta.

Silpominen on yleisintä Afrikassa sekä osissa Lähi-itää ja Aasiaa sekä näiltä seuduilta tulevien siirtolaisten keskuudessa.

Perinne ei liity uskontoon, luokkaan tai koulutustaustaan. Väkivaltaista perinnettä ylläpitävät myytit ja uskomukset. Monet uskovat, että sukuelinten silpominen on tyttöjen siirtymäriitti ja edellytys avioliiton solmimiselle. Leikatut tytöt saavat suuremmat myötäjäiset ja heitä arvostetaan muiden tyttöjen parissa.

Lahjoita ja auta tekemään loppu tyttöjä ja naisia syrjivistä laista!

Kuvituskuva: UN Photo/Albert González Farran