Sierra Leone: suomalaisten apu tavoittaa heikoimmassa asemassa olevat naiset

Voimakkaita sateita seuranneet mutavyöryt ovat jättäneet tuhannet ihmiset hätään Sierra Leonen pääkaupungissa Freetownissa. Humanitaarista apua tarvitsevien määrän uskotaan kasvavan edelleen sateiden ja tulvien jatkuessa.

Naiset ja tytöt joutuvat usein kriiseissä kaikkein ahtaimmalle. Heillä on erityisiä terveys- ja hygieniatarpeita, minkä lisäksi heidän vastuulleen lankeaa huolehtiminen lapsista, sairaista ja vanhuksista. Naiset ja tytöt joutuvat kriisitilanteessa myös alttiiksi väkivallalle ja hyväksikäytölle – erityisesti Sierra Leonen kaltaisissa paikoissa, joissa sukupuoleen perustuva väkivalta on myös normaalioloissa yleistä.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia naisia, jotta he eivät jäisi avun ulkopuolelle. Sierra Leonen tukikeräys käynnistyi heti kriisin alkamisen jälkeen useissa maissa. Myös suomalaisten lahjoittajien tuki tekee avun antamisen mahdolliseksi.

“Meillä on jalat tiukasti maassa. Olimme täällä ensimmäisten joukossa turvaamassa sen, että humanitaarinen apu saavuttaa naiset välittömästi”, kertoo UN Womenin Sierra Leonen edustaja Mary Okumu.

» Lahjoita Sierra Leonen naisille

UN Women huolehtii naisten ja tyttöjen erityistarpeista jakamalla hygieniapakkauksia, jotka auttavat kotinsa menettäneitä naisia huolehtimaan terveydestään ja hygieniastaan sekä säilyttämään ihmisarvonsa vaikeissa olosuhteissa. Pakkaukset sisältävät naisten tarvitsemia perustarvikkeita, kuten saippuaa, alusvaatteita ja terveyssiteitä.

Lisäksi UN Women valmistautuu tarjoamaan toimeentulomahdollisuuksia väliaikaisissa suojissa asuville naisille, jotta he voivat ansaita omia tuloja ja huolehtia perheensä elättämisestä. Mutavyöryjen koettelemille alueille perustetaan naistenkeskuksia, jotka tarjoavat naisille turvallisia tiloja, psykososiaalista tukea, tietoa tarjolla olevista palveluista sekä mahdollisuuden päästä mukaan työllistämisohjelmaan.

UN Women tekee myös tiivistä yhteistyötä paikallisten naisjärjestöjen sekä Maailman ruokaohjelman, YK:n väestörahaston ja UNICEFin kanssa, jotta naisten ja tyttöjen erityistarpeet huomioidaan kaikessa humanitaarisessa avussa, jota Sierra Leonen mutavyöryjen uhreille tarjotaan.

» Lahjoita Sierra Leonen naisille