Seuraavat viikot ratkaisevia Nepalin avustustyössä

Maanjäristyksistä seurannut humanitaarinen kriisi Nepalissa uhkaa kärjistyä seuraavien viikkojen aikana, kun vuosittainen monsuunikausi alkaa. Maanvyörymät ja tulvat vaikeuttavat avuntarvitsijoiden löytämistä ja humanitaarisen avun toimittamista maanjäristysalueille.

Suomen UN Women vetoaa lahjoittajiin sen puolesta, että lisää apua saataisiin paikan päälle mahdollisimman pian. YK:n esittämästä humanitaarisen avun kokonaistarpeesta suurin osa on edelleen rahoittamatta.

”Naisten on erityisen vaikea päästä avun piiriin ja saada tietoa tarjolla olevasta avusta. Erityisesti naisjohtoiset kotitaloudet, vanhukset ja vammaiset naiset kokevat syrjintää avun saamisessa”, sanoo Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen.

Sadat tuhannet kotinsa maanjäristyksissä menettäneet nepalilaiset elävät täyteen ahdetuilla telttaleireillä ja väliaikaissuojissa ilman puhdasta vettä ja sähköä. Naisille ja tytöille se merkitsee yksityisyyden puutetta ja altistumista väkivallalle. Raportit paikan päältä kertovat lisääntyvästä seksuaalisesta ahdistelusta, väkivallasta ja hyväksikäytöstä.

”Naiset ja tytöt tarvitsevat välittömästi lisää suojelua väkivallalta. Kyse on kiireellisestä tarpeesta, sillä monsuunikausi aiheuttaa maanjäristyksen jälkioloissa lisää tuhoja ja voi pakottaa valtavan määrän ihmisiä pois kodeistaan taivasalle. Se merkitsee kasvavaa turvallisuusriskiä naisille ja tytöille”, Multanen sanoo.

Maanjäristyksissä on tuhoutunut yli puoli miljoonaa kotia. Tulvat ja maanvyörymät uhkaavat nyt ajaa jopa satoja tuhansia ihmisiä taivasalle.
Maanjäristyksissä on tuhoutunut yli puoli miljoonaa kotia. Tulvat ja maanvyörymät uhkaavat nyt ajaa jopa satoja tuhansia ihmisiä taivasalle.

UN Women perustaa naistenkeskuksia

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women helpottaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien naisten tilannetta jakamalla aurinkoenergialla toimivia lamppuja ja radioita, jotka auttavat naisia suojautumaan väkivallalta ja saamaan tietoa. Lisäksi naisille toimitetaan hygieniapakkauksia, jotka auttavat heitä huolehtimaan puhtaudestaan ja säilyttämään ihmisarvonsa vaikeissa hätämajoitusoloissa.

Parhaillaan UN Women perustaa viidelle maanjäristyksestä pahiten kärsineelle alueelle erityisiä naistenkeskuksia, joiden toimintaa pyöritetään tiiviissä yhteistyössä paikallisten naisjärjestöjen ja naisten ryhmien kanssa.

Perustettavat 14 keskusta tarjoavat psykososiaalista tukea ja tietoa sekä ohjaavat esimerkiksi väkivaltaa kokeneita naisia tarjolla olevien palvelujen piiriin. Keskukset tulevat myös tarjoamaan naisille apua toimeentulomahdollisuuksien parantamisessa Nepalin siirtyessä jälleenrakennusvaiheeseen.

”Naistenkeskuksilla on keskeinen merkitys naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä sekä tuen tarjoamisessa Nepalin naisille. Myös näiden keskusten perustamiseen ja toiminnan ylläpitämiseen tarvitaan kiireesti lisää lahjoituksia”, Elina Multanen sanoo.

(Kuvat: UN Women/Piyavit Thongsa-Ard)