Raportti: Naisten ja tyttöjen vaikeinta saada apua Nepalissa

Humanitaaristen avustus- ja kansalaisjärjestöjen uusi Gender Alert -raportti kehottaa ottamaan naiset mukaan humanitaarisen avun ja ensimmäisen jälleenrakennustoimien tarvearviointiin, suunnitteluun ja toimeenpanemiseen. Tämä on tärkeää, jotta naisten ja tyttöjen tarpeet ja erityinen haavoittuvuus tulevat huomioiduksi.

Raportin on tuottanut järjestöjen välisen humanitaarisen avun koordinoinnista vastaava komitea, jonka gender-ryhmää YK:n tasa-arvojärjestö UN Women johtaa yhdessä kahden muun järjestön kanssa.

Raportti korostaa, että kaikkien humanitaariseen työhön osallistuvien tahojen on kerättävä ja käytettävä iän ja sukupuolen mukaan eriteltyä tietoa avun tarpeesta sekä huomioitava yksityiskohtaiset suositukset naisten ja tyttöjen aseman turvaamiseksi mm. terveydenhuollossa, hätämajoituksessa, sanitaation järjestämisessä ja avustustarvikkeiden jakamisessa.

Syrjintä vaikeuttaa avun saamista

Naisten ja tyttöjen olosuhteita kotinsa menettäneiden telttaleireillä ja koko laajemman kriisin seurauksena ei ole vielä täysin arvioitu. UN Women on kuullut Nepalin naisryhmiä ja kansalaisjärjestöjä, jotka raportoivat naisten ja tyttöjen vaikeudesta päästä humanitaarisen avun ja palveluiden piiriin olemassa olevan syrjinnän ja epätasa-arvon vuoksi.

”Heikoimmassa asemassa olevat naiset, kuten vammaiset, vanhukset ja yksinhuoltajat, pääsevät usein viimeisenä hyötymään hätäavusta. Sosiaaliset normit, tiedon puute, pitkät kävelymatkat ja naisten vastuu perheestä ja kodista ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat avun saamiseen”, muistuttaa Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen.

Gender Alert -raportti huomauttaa, että suuri osa Nepalin naisista ja tytöistä elää jo valmiiksi marginalisoidussa asemassa kastijaon ja haitallisten perinteiden vuoksi. Näitä perinteitä ovat mm. lapsiavioliitot, orjatyö ja naisten eristäminen kuukautisten aikana.

Maanjäristyksen aiheuttama kriisi on omiaan lisäämään marginalisoitujen naisten ja tyttöjen haavoittuvuutta entisestään. Erityisen kehnossa asemassa ovat kastittomat daliti-naiset, joihin kohdistuu kaksinkertainen syrjintä: heitä syrjivät sekä muu yhteiskunta että daliti-miehet.

Koulujen sulkeminen altistaa tytöt väkivallalle

Sadat tuhannet tytöt eivät pääse kouluun maanjäristyksen vuoksi. He ovat erityisessä vaarassa joutua kärsimään seksuaalisestä hyväksikäytöstä ja väkivallasta.
Sadat tuhannet tytöt eivät pääse kouluun maanjäristyksen vuoksi. He ovat erityisessä vaarassa joutua kärsimään seksuaalisestä hyväksikäytöstä ja väkivallasta.

Tähän mennessä Nepalissa on kartoitettu olevan 216 leiriä, joilla kotinsa menettäneet asuvat. Osa näistä on ihmisten spontaanisti perustamia. Vain 9 % leireistä on organisoituneita ja lähes puolet ylikansoitettuja. Naisille ei ole erillisiä wc-tiloja lähes millään leirillä. Raportti varoittaa, että nämä tekijät lisäävät huomattavasti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen ja fyysisen väkivallan uhkaa.

Erityistä suojelua tarvitsevat teini-ikäiset tytöt, jotka normaalisti olisivat päivät koulussa. Maanjäristysten vuoksi lähes miljoonan lapsen ja nuoren koulutie on tällä hetkellä katkennut.

UN Womenin prioriteettina Nepalissa on leirien turvallisuustilanteen parantaminen, naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja avustustarvikkeiden toimittaminen kaikkein heikoimmassa asemassa oleville naisille.

 

(Kuvat: UN Women/Piyavit Thongsa-Ard)