Presidentti Niinistön HeForShe-aloite maailmalle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön käynnistämää mallia naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi voidaan uuden oppaan myötä hyödyntää ympäri maailmaa.

Joukko maailman johtajia valtion päämiehistä, yritysten ja yliopistojen johtajiin kokoontui kuulemaan maailmanlaajuisen HeForShe-kampanjan tuloksia 26. syyskuuta New Yorkissa. YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetyn HeForShe Impact Summit –tilaisuuden avasi tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka on toiminut kampanjan Impact Champion –lähettiläänä vuodesta 2015 alkaen.

”Sukupuolten välisen tasa-arvon parantaminen on ollut määrätietoinen tavoitteemme koko Suomen itsenäisyyden ajan, ja se on ollut ratkaisevan tärkeää menestyksemme kannalta”, presidentti Niinistö sanoi puheensa aluksi.

Vaikka tasa-arvo on Niinistön mukaan Suomen tärkeä menestystekijä, työtä tasa-arvon eteen riittää Suomessakin. Niinistön HeForShe-kampanjan sitoumukset liittyvät naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen, naisten aseman parantamiseen talouselämän johtotehtävissä sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseen. HeForShe-kampanjan innoittamana on käynnistetty esimerkiksi jokaiselle asevelvolliselle annettava koulutus, jossa käsitellään vihanhallintaa ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä.

”Lähes 80 prosenttia suomalaisista miehistä suorittaa asepalveluksen, joten tämä on meille keskeinen tilaisuus ehkäistä naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa”, presidentti Niinistö sanoi.

Tilaisuudessa julkaistiin koulutuksen pohjalta laadittu opas, jota voidaan käyttää myös maailmanlaajuisesti tunteiden ymmärtämiseen ja hallintaan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi.

Tuore HeForShe-raportti Emerging Solutions Report esittelee lisää innovatiivisia ratkaisuja, joita valtiot ja yritykset ovat ottaneet kampanjan innoittamana käyttöön tasa-arvon edistämiseksi. Tilaisuudessa julkaistiin myös malli sukupuolten tasavertaisen edustuksen saavuttamiseksi johtamismaailmassa.

”Tasa-arvon edistäminen ei paranna pelkästään naisten ja tyttöjen elämiä, vaan edistää myös vakautta, turvallisuutta ja rauhaa – on kyse paremman maailman luomisesta meille kaikille”, presidentti Niinistö päätti puheensa.

 

Maailmanlaajuinen HeForShe-kampanja haastaa miehet astumaan esiin muutoksentekijöinä ja sitoutumaan toimiin naisiin kohdistuvaa syrjintää vastaan. HeForShe-kampanjan Impact Champion -lähettiläisiin kuuluu kymmenen valtion johtajaa, kymmenen globaalin yrityksen toimitusjohtajaa ja kymmenen yliopiston rehtoria, ja lisää sitoutuneita johtajia kannustetaan mukaan lähettiläiksi. Jokainen voi osallistua kampanjaan allekirjoittamalla oman HeForShe-sitoumuksensa täällä.

Kuva: UN Women/HeForShe