Peking+20: Naisten ja tyttöjen oikeudet todeksi!

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women käynnisti torstaina 22.5. maailmanlaajuisen suurkampanjan, joka kiinnittää huomion vuonna 2015 vietettävään, Pekingissä pidetyn neljännen naisten maailmankokouksen 20-vuotisjuhlaan.

Pekingin kokoukseen vuonna 1995 osallistui 189 hallitusta, 17 000 kokousedustajaa ja 30 000 aktivistia. Kokouksessa hyväksyttyä Pekingin julistusta ja toimintaohjelmaa pidetään kaikkien aikojen edistyksellisimpänä dokumenttina naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Toimintaohjelmassa sovittiin konkreettisista askelista naisten ja tyttöjen vapauden ja oikeuksien turvaamiseksi. Toimintaohjelma mm. asettaa tavoitteeksi naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen, oikeuden koulutukseen, naisten osallistumisen päätöksentekoon ja saman palkan samanarvoisesta työstä.

”Pekingin toimintaohjelma oli ainutlaatuisen tärkeä virstanpylväs naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistamiseksi. Työ Pekingin agendan toteuttamiseksi on kuitenkin vielä kesken. Nyt jos koskaan on aika ottaa loppukiri Pekingin tavoitteiden saavuttamiseksi”, sanoo Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen.

Multanen muistuttaa, että Pekingin tavoitteet ovat ajankohtaisia nyt, kun YK:n vuosituhattavoitteiden takaraja lähestyy ja uuden globaalin kehitysagendan valmistelut käyvät kuumimmillaan. UN Women ajaa voimakkaasti naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon sisällyttämistä uusiin kehitystavoitteisiin, jotka maailman valtioiden on määrä hyväksyä.

”Peking+20 tarjoaa ainutlaatuisen, historiallisen mahdollisuuden nostaa sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeudet uuden kehitysagendan keskiöön – jossa niiden ehdottomasti kuuluu olla!”

UN Womenin kampanjan aikana järjestetään vuoden mittaan tapahtumia ympäri maailman. Niiden tarkoituksena on kannustaa niin hallituksia kuin kansalaisia kuvittelemaan maailmaa, jossa sukupuolten tasa-arvosta on tullut todellisuutta. Tavoitteena on saada aikaan globaali keskustelu naisten voimaannuttamisesta koko ihmiskunnan ongelmien ratkaisemiseksi.

Lue lisää ja osallistu kampanjaan: Empowering Women – Empowering Humanity:  Picture It!