Palveluita, suojelua ja resursseja pakolaisille

Maailman pakolaispäivää vietetään 20. kesäkuuta.

Maailma on liikkeessä: 68,5 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja pakenemaan sotaa ja väkivaltaa. 25,4 miljoonaa heistä on pakolaisia – puolet heistä on naisia. He ovat samanlaisia ihmisiä kuin sinä ja minä, mutta kaukana kotoa, omaisuutensa ja entisen elämänsä menettäneinä. Lukemattomat perheet ovat hajalla.

Pakolaisuus kestää keskimääräisesti 17 vuotta tai enemmän, mikä tarkoittaa että kokonaisia sukupolvia ihmisiä syntyy ja kasvaa pakolaisleireillä.

Naiset ja tytöt kohtaavat seksuaalista ja muuta sukupuolittunutta väkivaltaa niin konfliktialueilla, pakomatkan aikana kuin pakolaisleireillä. Pakolaisuudessa elävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon entistä herkemmin. Naispakolaisten on vaikea päästä kiinni palkkatyöhön ja avustusohjelmiin.

Maailman pakolaispäivänä juhlimme pakolaisten sitkeyttä ja kestävyyttä. Samalla kiinnitämme huomion naisten ja tyttöjen kohtaamiin haasteisiin. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tekee ympäri maailman työtä pakolaisnaisten oikeuksien turvaamiseksi ja inhimillisen kohtelun takaamiseksi kaikille ihmisille.

Esimerkiksi Bangladeshissa UN Women tukee rohingya-naisia saamaan äänensä kuuluviin pakolaisleirin hallinnossa, jotta naisten ja tyttöjen tarpeet otetaan huomioon. Jordaniassa syyrialaiset pakolaisnaiset saavat UN Womenin tuella työmahdollisuuksia ja voivat aloittaa omia mikroyrityksiään pakolaisleirillä. Kamerunissa UN Women tukee naisia ja tyttöjä koulutuksen avulla, jotta he voivat kehittää omaa toimeentuloaan.

On tunnustettava pakolaisnaisten ja -tyttöjen tärkeä rooli humanitaarisessa avussa ja saatava heidät mukaan päätöksentekoon – vain siten saadaan kaikille kestävämpiä ratkaisuja.

Naisten elämää pakolaisleirillä Kamerunissa

Sadat tuhannet ihmiset ovat paenneet Keski-Afrikan tasavallan väkivaltaisuuksia Kameruniin. UN Women on tukenut kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia naisia pääsemään uudelleen kiinni elämään Gadon pakolaisleirillä. Naisille opetetaan lukutaitoa, ranskan kieltä ja yrittäjyyttä. Seksuaalista väkivaltaa kokeneet naiset saavat erityistukea. Yhdessä naiset viljelevät vihanneksia, joista saamillaan tuloilla he pystyvät huolehtimaan itsestään ja lapsistaan.

(Kuvat: UN Women/Ryan Brown)