Päivi Kannisto rauhan ja turvallisuuden yksikön päälliköksi UN Womenin päämajaan

Suomalainen Päivi Kannisto on valittu YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin rauhan ja turvallisuuden yksikön päälliköksi. Yksikkö vastaa YK:n naiset, rauha ja turvallisuus -teeman koordinoinnista, tukee rauhaa ja turvallisuutta edistävää työtä UN Womenin kenttätoimistoissa sekä toteuttaa kansainvälisiä aloitteita ja kampanjoita. Kannisto aloittaa tehtävässä syyskuun alussa järjestön päämajassa New Yorkissa.

Kannisto työskentelee tällä hetkellä ulkoministeriössä tasa-arvoasioista vastaavana kehityspolitiikan neuvonantajana. Hänellä on laaja työkokemus ulkoministeriön, YK:n ja Crisis Management Initiativen (CMI) palveluksessa Suomessa ja ulkomailla, mukaan lukien kymmenen vuoden työskentely useassa Afrikan maassa. Koulutukseltaan Kannisto on kauppatieteiden maisteri.

“Naisten roolilla ja asemalla ennen ja jälkeen konflikteja sekä niiden aikana on merkittävä vaikutus siihen, miten maa selviää kriiseistä ja miten vakaaksi alue muodostuu. Suomella on sekä omakohtaista ymmärrystä asiasta että arvostettua maailmanluokan kansainvälistä osaamista. Suomen kannattaa olla tämän alan kansainvälisesti aktiivinen vaikuttaja ja toimija”, Kannisto sanoo.

UN Womenin tavoitteena on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen sekä naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien parantaminen. Naisten johtajuus ja osallistuminen rauhaa ja turvallisuutta sekä humanitaarista toimintaa koskevissa asioissa on yksi järjestön toiminnan painopisteistä.

Sukupuolten välisen tasa-arvon sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistäminen ovat Suomen ulko- ja kehityspolitiikan painopisteitä. Suomi oli viime vuonna 20 miljoonan euron avustuksellaan UN Womenin suurin yleisrahoittaja. Lisäksi Suomi on rahoittanut järjestön hankkeita useassa maassa.

Lähde: Ulkoasiainministeriö