Neljäsosa arabimaiden miehistä tukee tasa-arvoa

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ja kansainvälinen Promundo-järjestö ovat julkistaneet ensimmäisen arabimaiden miesten tasa-arvokäsityksiä valottavan tutkimuksen.

Suurtutkimukseen haastateltiin kymmentä tuhatta miestä Egyptistä, Marokosta, Libanonista ja Palestiinasta. Sekä aiheeltaan että laajuudeltaan ainutlaatuinen tutkimus kysyy, mitä miehenä oleminen tarkoittaa tämän päivän Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, mitä eri-ikäiset miehet ajattelevat sukupuolten tasa-arvosta ja kuinka poliitiikka ja talousvaikeudet vaikuttavat käsityksiin maskuliinisuudesta.

IMAGES-tutkimuksen (International Men and Gender Equality Study) keskeiset löydökset antavat ristiriitaisen kuvan. Enemmistö kaikissa tutkimusmaissa haastatelluista miehistä tukee perinteisiä, epäoikeudenmukaisia asenteita. Kuitenkin huomattava vähemmistö – neljäsosa tai enemmänkin – tukee ainakin jossain määrin naisten voimaantumista ja tasa-arvoa.

Koulutustaso, perheen vaikutus ja elämäntilanne vaikuttavat miesten tasa-arvonäkemyksiin. Tutkimus myös osoittaa, että miehet, joiden puolisot käyvät töissä kodin ulkopuolella, osallistuivat todennäköisemmin hoivatyöhön kotona. Tämä osoittaa, että naisten palkkatyön tukeminen voi avata suuria mahdollisuuksia sukupuolten tasa-arvon edistämiselle arabimaissa. Tällä hetkellä vain neljäsosa naisista käy töissä kodin ulkopuolella.

» Lue koko tutkimus täältä