Naisten osallisuus rauhanprosesseissa on ensiarvoisen tärkeää maailman turvallisuudelle

Tue naisten oikeuksien toteutumista rauhanprosesseissa!

UN Womenin virallinen tiedote kansainvälisenä rauhanpäivänä, 21. Syyskuuta 2020.

Rauha on terveyden, tasa-arvon ja turvallisuuden edellytys. Mahdollisuutemme elää kunnianarvoisaa jamerkityksellistä elämää on riippuvainen siitä, että voimme myös elää ilman pelkoa, yhteisymmärryksessä toistemme kanssa. Tänään, Kansainvälisenä rauhanpäivänä, arviolta kaksi miljardia ihmistä elää alueilla, jossa on käynnissä aseellinen konflikti. He joutuvat kamppailemaan selviytymisestä pakkosiirtojen, kaatuneiden talousjärjestelmien ja hajonneen infrastruktuurin keskellä. Syvään juurtunut systeeminen epätasa-arvo kasvattaa jännitteitä, jotka puolestaan toimivat sytykkeenä konflikteille. Monilla maailman alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset pahentavat olosuhteita ja heikentävät turvallisuustilannetta entisestään. Sen lisäksi COVID-19-pandemian musertavat sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset yhdistettynä syrjiviin sukupuolinormeihin ja epätasa-arvoisiin valtarakenteisiin ruokkivat turvattomuutta ja epävakautta.  

Tänään UN Women vetoaa kaikkiin sotaa käyviin osapuoliin, jotta osapuolet laskisivat aseensa ja noudattaisivatYK:n pääsihteerin pyyntöä globaalista asetauosta. Me voimme estää tätä tappavaa virusta pahentamasta olemassa olevia tragedioita entisestään, ja meillä on mahdollisuus pysäyttää käynnissä olevat väkivaltaisuudet, jotka estävät ihmisiä elämästä turvassa ja rauhassa.  

Rauhaa ja turvallisuutta edistävien toimintojen on ulotuttava monille elämän osa-alueille. Näemme päivittäin hyökkäyksiä naispuolisia ihmisoikeuspuolustajia kohtaan. Näemme leimaamista, muukalaisvihaa ja kasvavaa väkivaltaa naisia ja tyttöjä kohtaan. Historiallinen edistys, jonka naisasialiike on saavuttanut patriarkaalisten valtarakenteiden murtamiseksi Pekingin julistusta ja toimintaohjelmaa seuranneiden 25 vuoden aikana, on nyt uhattuna.  

Käynnissä oleva pandemia on muistuttanut meitä siitä, kuinka monin tavoin me olemme sidoksissa toisiimme. Pandemia on korostanut tarvetta tunnustaa toistemme ihmisyys ja kunnioittaa sitä. Naiset ovat olleet eturintamassa taistelemassa COVID-19-pandemiaa vastaan. Kodeissa naiset kantavat usein ensisijaisen hoivavastuun perheenjäsenistä, ja ovat myös eturintamassa kaikilla terveydenhuollon osa-alueilla. Tilanne on sama myös konfliktialueilla, missä terveydenhuolto on usein politisoitua ja missä naisten ryhmät ovat usein luotettuja informaation ja hoivan lähteitä. Sen lisäksi naisten ryhmät ovat usein avainasemassa ehkäisemässä konflikteja. Naiset, jotka ovat aktiivisia yhteisöjensä jäseniä ja toimijoita, ovat ensisijaisessa asemassa estämässä viruksen leviämistä.  

Naiset ovat historiallisesti näytelleet tärkeää roolia rauhanprosesseissa. Naiset, rauha ja turvallisuus -agenda, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta, tarjoaa viitekehyksen kestävän rauhan rakentamiselle. On kiistämätön tosiasia, että naisten osallistuminen rauhanneuvotteluihin ja –prosesseihin auttaa sitouttamaan muita osapuolia ja edistää vastuullisuutta sopimusten toimeenpanon suhteen. Naisten osallistuminen tekee rauhasta myös kestävämpää, koska kun naiset ovat mukana tekemässä päätöksiä ja suunnitelmia, ne ulottuvat valtarakenteiden yli ihmisten oikeaan elettyyn todellisuuteen.  

UN Women seisoo kaikkien maailman rauhaa rakentavien, edistävien ja ylläpitävien naisten rinnalla: seisomme niiden äitien rinnalla, jotka sytyttävät kynttilän ja rukoilevat kadonneiden puolesta, ja niiden naisten rinnalla, jotka marssivat poliisiväkivaltaa vastaan. Seisomme niiden naisten rinnalla, jotka joutuvat selviämään pakolaisleirien monimutkaisten sukupuolirakenteiden keskellä, sekä niiden naisten rinnalla, jotka ovat rakentamassa rauhaa ympäri maailmaa. Ilmaisemme kunnioituksemme Afganistanin naisille, jotka taistelevat säilyttääkseen vaivalla saavuttamansa oikeudet ja vaativat paikkaa neuvottelupöydässä, jotta he voivat olla mukana päättämässä maansa tulevaisuudesta. Seisomme yli sadan irakilaisen, libyalaisen, palestiinalaisen, syyrialaisen ja jemeniläisen naisjärjestön rinnalla, jotka vaativat kiireellisesti COVID-19 aselepoa ja ovat mukana vaikuttamassa pitkäkestoisen rauhan rakentamiseen.  

Valtioiden ja yhteisöjen tulevaisuus kuuluu kaikille ihmisille. Rakentamalla COVID-19 valmiussuunnitelman, joka on aidosti inklusiivinen ja juurrutettu naisjohtoiseen rauhaan, meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa vanhan tilalle parempaa ja luoda rauhanomaisempi, kestävämpi ja tasa-arvoisempi maailma kaikille.   

Rakennetaan rauhaa yhdessä – liity jäseneksi!

Kuvituskuva: UN Photo/Harandane Dicko