Naisten osallistuminen päätöksentekoon YK-kokouksen keskiössä – YK:n laajin naisten asemaa käsittelevä kokous (CSW65) käynnistyy

Tue naisten osallistumista päätöksentekoon

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) kokous järjestetään 15.-26. maaliskuuta New Yorkissa. Jo 65. kertaa järjestettävän kokouksen aiheena on naisten täysimääräisen osallistumisen varmistaminen päätöksenteossa. Kokous järjestetään ensimmäistä kertaa lähes kokonaan virtuaalisesti.

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kokous on YK:n laajin vuosittainen naisten asemaa ja sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä kokoontuminen. Vuoden 2021 CSW-kokouksessa paneudutaan ensisijaisesti naisten täysimääräisen ja vaikuttavan yhteiskunnallisen osallistumisen kysymyksiin. Kokouksessa käsitellään myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sillä sukupuolittunut väkivalta ja väkivallan uhka rajoittavat keskeisesti naisten osallisuutta ja päätösvaltaa.

”Vain 12 prosentissa maailman parlamenteista on tasa-arvoinen edustus sukupuolten välillä. 119 maassa ei ole koskaan ollut naisjohtajaa. Lisäksi meillä on vain 13 tasa-arvoista hallitusta koko maailmassa”, YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka sanoo.

Hän viittaa myös naisten rooliin Covid-19-pandemian jälkeisessä rakennustyössä. Pandemialla on ollut erityisen raskaat vaikutukset jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien naisten elämään:

”Elpyminen ei ole riittävää, elleivät naiset ole mukana päätöksenteossa, joka vaikuttaa suoraan heidän elämäänsä. Lähestyessämme naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) kokousta, meillä on mahdollisuus peräänkuuluttaa naisten tasa-arvoista edustusta kaikissa päätöksentekoelimissä.”

Lisäksi Mlambo-Ngcuka muistuttaa, että naisten osallistuminen on välttämätöntä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.

CSW-kokoukseen osallistuu tuhansia hallitusten, naisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ympäri maailmaa – myös Suomesta. Kymmenpäiväisessä kokouksessa on mukana korkean profiilin poliittisista päättäjistä koostuva ministerijaosto. Myös Suomella on tilaisuudessa virallinen edustajisto, johon kuuluu ulkoministeriön määräämiä asiantuntijoita. Tasa-arvotavoitteiden kannalta keskeisiä aiheita käsitellään virallisten kokousten ohella myös lukuisissa sidosryhmien organisoimissa sivutapahtumissa.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin ja muiden YK-järjestöjen yhdessä järjestämiä tapahtumia voi seurata livestriimin kautta. Kaikki sivutapahtumat löytyvät täältä: sivutapahtumien ohjelma

 

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on osallistunut aktiivisesti kokouksen valmisteluihin ja tukenut esimerkiksi kokoukseen osallistuvia tahoja linjaamaan yhteisiä tavoitteitaan kokoukselle. Kokouksen päätöslauselma on tarkoitus hyväksyä kokouksen toisella viikolla.

UN Women on Yhdistyneiden Kansakuntien tasa-arvojärjestö, jonka keskeinen tehtävä on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista globaalisti. UN Women tukee YK:n jäsenvaltioiden työtä globaalien tasa-arvotavoitteiden saavuttamiseksi tekemällä yhteistyötä sekä valtiollisten että kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. UN Women tavoittaa keskeisiä sidosryhmiä ja lisää tehokkaasti tasa-arvotietoisuutta ja vahvistaa yhteistyötä eri tahojen välillä. UN Women valmistelee myös tutkimukseen perustuvia neuvonantoraportteja, joilla pyritään kehittämään tasa-arvoa tukevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä.

UN Women puolustaa naisten ihmisoikeuksien toteutumista kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Sen työ keskittyy erityisesti seuraaviin teemoihin: naispäättäjien ja naisvetoisen päätöksenteon lisäämiseen, naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen, naisten sitouttamiseen rauhaa ja turvallisuutta edistäviin prosesseihin, naisten taloudellisen aseman vahvistamiseen sekä tasa-arvotavoitteiden siirtämiseen osaksi keskeistä kansallista kehitysyhteistyötä ja budjetointia.