Naiset huomioitava ebolan torjunnassa

Kansainväliseksi terveysuhaksi luokiteltu ebola-epidemia uhkaa naisia. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ebola-virukseen on kuollut Länsi-Afrikassa jo yli 120 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. Naispuoliset sairaanhoitajat ovat suurimmassa vaarassa. Esimerkiksi Liberian viranomaisten mukaan kolme neljästä virukseen kuolleesta on naisia.

Naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa sukupuolensa vuoksi, sillä naiset vastaavat sairastuneiden hoivasta niin perheissä ja yhteisöissä kuin terveydenhuollon työntekijöinä. Myös kuolleille tehtävät perinteiset rituaalit, joita naiset toimittavat, lisäävät riskiä ruumiinnesteiden välityksellä leviävän taudin saamiseen.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women kritisoi erityisesti naisille suunnatun tiedon puuttumista tilanteessa, jossa tietoisuus erityisesti naisiin kohdistuvista riskeistä kasvaa jatkuvasti.

“Meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota taudin puhkeamisesta kärsivien naisten tarpeisiin”, sanoo UN Womenin varapääjohtaja Lakshmi Puri.

Puri tapasi Länsi-Afrikan maiden Mano River Unionin pääsihteerin Hadja Saran Daraba Kabban keskustellakseen naisten erityistarpeista niin kriisin aikana kuin ebola-epidemian jälkeisessä toipumisessa. Myös Kabba korosti, että sukupuolinäkökulma on sisällytettävä kansainvälisiin toimenpiteisiin epidemian hillitsemiseksi.

UN Women toimii ebola-alueilla tiiviisti YK:n maatiimien ja muiden avustusjärjestöjen kanssa. UN Women varautuu parhaillaan aloittamaan entistä intensiivisemmän työn kentällä ebola-kriisin inhimillisiin seurauksiin vastaamiseksi.

UN Womenin työn painopisteenä tulee olemaan naisten kouluttaminen ja aktivoiminen ebolan leviämisen pysäyttämiseksi tartunta-alueella ja erityisesti maaseudulla. UN Women lisää naisten tietoisuutta Länsi-Afrikassa tuottamalla materiaalia paikallisilla kielillä ja tukemalla yhteisöradioita. Erityisenä haasteena on puuttua ebolaa koskeviin vääriin uskomuksiin.

Liberiassa UN Women tukee naisten ja tyttöjen tarpeisiin vastaavia turvaverkkoja ja vahvistaa ebolasta kärsiville perheille ja yhteisöille tarjottavaa psykososiaalista tukea ja vuoropuhelua. Sierra Leonessa huomion kohteena ovat hoivaa tarjoavat naiset sekä vaikuttaminen perheiden ravitsemuksen vahvistamiseen, jotta rintaruokinnan kautta lapsiin siirtyvät tartunnat voidaan välttää.

Ebola-epidemia on johtanut rajojen sulkemiseen ja talouden seisahtumiseen, mikä vaikeuttaa entisestään sodasta toipuvien maiden kehitystä. Tällä on suorat vaikutukset naisten taloudelliseen asemaan.

UN Women puuttuu tilanteeseen luomalla naisjohtoisille kotitalouksille mahdollisuuksia toimeentulon parantamiseen. Strategiana on mm. linkittää naisjohtoiset taloudet paremmin YK:n ja kansalaisjärjestöjen ruoka-avun jakeluun ja vahvistaa naisyrittäjien mahdollisuutta myydä tuotteitaan turvallisilla ja terveyssertifioiduilla kauppapaikoilla.