Maaseudun naisten ja tyttöjen oikeudet esiin New Yorkissa

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kokous (CSW62) pidetään New Yorkissa 12.–23.3. Kokouksen pääteemana on maaseudun naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen.

CSW-kokoukseen osallistuu tuhansia hallitusten, naisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ympäri maailmaa – myös Suomesta.

Maailmanlaajuisesti, lähes kolmas työssäkäyvistä naisista – 400 miljoonaa – työskentelee maataloudessa. Suurin osa on pienviljelijöitä epävirallisella sektorilla, jossa ei ole työsuojelua tai se on vähäistä. Vaikka heidän roolinsa maailman ruoantuotannossa on suuri, ei tätä tunnisteta. Kaikilla kehityksen mittareilla maaseudun naiset pärjäävät huonommin kuin maaseudun miehet tai kaupunkien naiset.

Vaikka monilla seuduilla lähes 60 prosenttia maataloudessa on naisia, vain 13 prosenttia heistä omistaa viljelemänsä maan. Palkkaero naisten ja miesten välillä voi olla maaseudulla jopa 40 prosenttia sen ollessa 23 prosenttia globaalisti. Vaikka naiset kasvattavat ruokansa, naiset raportoivat miehiä enemmän ruoan puutteesta ja nälästä. Vain 20 prosentilla on pääsy puhtaaseen juomaveteen, kun kaupungeissa asuvia naisia koskeva luku on 68 prosenttia. Erot ovat suuria kaupunkien ja maaseutujen välillä myös kun tarkastellaan naisten lukutaitoa, pääsyä kouluun ja riskiä avioitua alaikäisenä.

Maailman päättäjien huomio ei ole kiinnittynyt maaseudun naisten ja tyttöjen oikeuksiin ja hyvinvointiin – eikä heitä ole huomioitu riittävästi säädettäessä lakeja tai tehdessä budjetteja tai investointeja. Maaseudun naisilta puuttuvat infrastruktuuri ja palvelut, säällinen työ, sosiaalinen suojelu ja he ovat haavoittuvammassa asemassa ilmastonmuutoksen uhatessa. Myös sukupuolittunut väkivalta rajoittaa heidän elämäänsä ja mahdollisuuksiaan enemmän.

”Tulee kestämään 217 vuotta ennen kuin saavutamme sukupuolten tasa-arvon – toistan: 217 vuotta”, totesi UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka kokouksen avajaispuheessaan New Yorkissa.

”Naiset taistelevat muuttaakseen elämäänsä, eivätkä he suostu enää hyväksymään käytäntöjä, jotka ovat normalisoineet sukupuolten epätasa-arvon ja syrjinnän kaikilla elämän osa-alueilla”, hän toteaa.

Maaseudun naiset tarvitsevat innovatiivista teknologiaa ja infrastruktuuria – sanitaatiota, puhdasta vettä, energiaa sekä julkista liikennettä. He tarvitsevat pääsyä luoton ja markkinoiden pariin. He tarvitsevat lakeja, jotka kriminalisoivat haitallisia käytäntöjä, kuten sukuelinten silpomista ja lapsiavioliittoja. He tarvitsevat kunnioitusta heidän lisääntymis- ja seksuaalioikeuksiensa ja -terveytensä suhteen. Ja heihin kohdistuvan väkivallan on loputtava.

”Me Too ja Time’s up -liikkeet ovat näyttäneet meille, että muutos voi tapahtua nopeasti. Ja että naisia on uskottava. Tämä on hetki, jonka aiomme säilyttää”, toteaa Mlambo-Ngcuka.

CSW-kokousta voit seurata Twitterissä muun muassa hashtageilla #CSW62, #ruralwomen ja #FinlandCSW.