Nepalin maanjäristys jätti naiset väkivallan armoille – Näin UN Women auttaa

YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimisto OCHA varoittaa, että 40 000 naista on välittömässä vaarassa joutua seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan kohteeksi. Nepalin maanjäristys on jättänyt lähes kolme miljoonaa ihmistä kodittomiksi.

YK:n raporttien mukaan luonnononnettomuuksien seurauksena raiskaukset, seksuaalinen hyväksikäyttö ja riskikäyttäytyminen lisääntyvät, mikä johtaa myös tahdonvastaisiin raskauksiin, sukupuolitautien leviämiseen ja lisääntymisterveyden heikkenemiseen.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women toimii Nepalissa erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisryhmien – naisten ja lasten – suojelemiseksi lisääntyvältä väkivallalta. YK:n arvion mukaan 3,2 miljoonan riskialttiissa turvallisuustilanteessa elävän naisen ja lapsen tavoittamiseksi tarvitaan noin 10 miljoonaa euroja lahjoitusvaroja.

UN Women tulee yhdessä YK-kumppanien ja paikallisten naisjärjestöjen kanssa vastaamaan tarpeisiin tukemalla olemassa olevia turvallisuusjärjestelyjä, ehkäisemällä väkivaltaa kotinsa menettäneen väestön keskuudessa, johtamalla kouluikäisille lapsille suunnattua toimintaa turvallisissa tiloissa ja tarjoamalla psykososiaalista tukea väkivallan uhreille.

Yksi innovatiivisista keinoista väkivallan torjumiseksi on naisjohtoisten ryhmien perustaminen kuudelletoista leirille, joilla kotinsa menettäneet ihmiset asuvat. Ryhmät koulutetaan mm. tekemään turvallisuuskartoitusta ja monitoroimaan jatkuvasti väkivaltatilanteen kehittymistä.

Tätä toimintamallia hyödynnetään myös kylätason työssä Nepalin 18 alueella. UN Women perustaa lisäksi monikäyttöisiä turvatiloja haavoittuvassa asemassa oleville naisille. Tärkeä osa työtä on levittää yhteisöissä tietoa tarjolla olevista palveluista.

(Kuva: OCHA/Orla Fagan)