Lapsiavioliittojen ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen otettava mukaan kehitystavoitteisiin

lapsiavioliittoSuomen UN Womenin kannanotto kansainvälisenä tyttöjen päivänä

Perjantaina 11.10. vietetään toista kertaa YK:n julistamaa kansainvälistä tyttöjen päivää. Tänä vuonna päivän tarkoituksena on innovoida tyttöjen koulutuksen puolesta.

YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2000 kahdeksan ns. vuosituhattavoitetta köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Yksi näistä tavoitteista on peruskoulumahdollisuuksien takaaminen kaikille lapsille. Tavoitteessa päästiinkin aluksi nopeasti eteenpäin, mutta viimeisten viiden vuoden aikana aikana kehitys on hidastunut huomattavasti ja vuosituhattavoite uhkaa jäädä saavuttamatta.

Kymmenet miljoonat lapset jäävät edelleen koulutuksen ulkopuolelle. Heistä kaksi kolmasosaa on tyttöjä. Tytöt ja pojat aloittavat koulunkäynnin keskimääräisesti jo yhtä usein, mutta tasa-arvoa ei silti ole saavutettu. Tytöt joutuvat poikia useammin jättämään koulun kesken, eivätkä pääse hyötymään koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista nousta köyhyydestä ja osallistua päätöksentekoon.

Väkivalta ja lapsiavioliitot ovat keskeinen syy tyttöjen koulutien katkeamiselle. Kun YK:n vuosituhattavoitteita laadittiin, ei valtioilta löytynyt yksimielistä rohkeutta nostaa tätä kysymystä osaksi kansainvälistä kehitysagendaa. Tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen monessa yhteiskunnassa tabu, johon puuttumiseen ei löydy riittävää poliittista tahtoa.

Joka päivä 39 000 tyttöä joutuu alaikäisenä naimisiin. Varhaisessa avioliitossa on usein kyse suoranaisesta lapseen kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta, jolla on vakavat seuraukset tytön kehitykselle. Lapsiavioliitto on väkivaltaa, jonka seuraukset kestävät koko elämän ajan, sillä avioituminen vie tytöltä myös mahdollisuuden koulutukseen ja itsenäisten elämänvalintojen tekemiseen.

Koulutuksen ja lapsiavioliittojen välinen suhde on selvä: kouluttamattomat tai vain vähän koulutusta saaneet tytöt joutuvat naimisiin kuusi kertaa todennäköisemmin kuin koulutetut ikätoverinsa.

Jotta tytöt saadaan pysymään koulussa, on lopetettava myös vaikeneminen siitä tosiasiasta, että liian monelle tytölle koulunkäynti on liian vaarallista. Seksuaalinen väkivalta tai sen uhka ovat yksi merkittävimpiä syitä sille, että tytöt jättävät koulun kesken. YK:n mukaan 60 miljoonaa tyttöä joutuu vuosittain seksuaalisen väkivallan kohteeksi koulumatkoilla.

Väkivalta ei rajoitu vain koulumatkoille, vaan sitä tapahtuu yhtä lailla koulupäivän aikana. Tekijänä voi olla niin toinen oppilas kuin valitettavan usein myös opettaja, johon jokaisen lapsen pitäisi voida luottaa. Monissa maissa tilanne on hälyttävä. Esimerkiksi Sambiassa haastatelluista tytöistä yli 60 prosenttia sanoo, että tyttöjä pakotetaan koulussa seksuaaliseen kanssakäymiseen parempien arvosanojen tai kurssien läpäisemisen vuoksi.

Jos tytöille halutaan turvata tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen, on lapsiavioliitot ja sukupuoleen perustuva väkivalta nostettava avoimeen keskusteluun ilman perinteisiin, uskontoihin tai muihin syihin vetoamista. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ajaa vahvasti näiden kysymysten sisällyttämistä vuoden 2015 jälkeisiin kehitystavoitteisiin, joita YK:n jäsenvaltiot parhaillaan muotoilevat.

Vaikenemisen aika on nyt ohi.