Kirgisian uusi laki suojelee väkivallasta selviytyneitä naisia

Isä raiskasi tytärtään vuosien ajan.
Setä käytti hyväkseen kaksivuotiasta veljentytärtään.
Aviomies hakkasi vaimonsa kuoliaaksi perheen lasten edessä.

Tällaiset otsikot ovat viime vuosina hallinneet jokapäiväisiä uutisia Kirgisiassa. Maan oikeuslaitoksen mukaan kotona tapahtuvaan väkivaltaan syyllisiksi todetuista 68 prosenttia oli uhrin aviomiehiä ja 20 prosenttia uhrin poikia.

Keväällä 2017 Kirgisia hyväksyi viimein uuden lain, joka parantaa perheväkivallan selviytyjien asemaa. Naiskansanedustajien foorumi, kansalaisjärjestöt, YK-järjestöt sekä UN Womenin johtama UNiTE-kampanja ovat kolmen vuoden ajan tehneet tiivistä työtä lain eteen.

Uusi laki paikkaa vanhan lainsäädännön puutteita ja parantaa väkivallan kohteeksi joutuneiden mahdollisuutta saada oikeutta. Enemmistö fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneista naisista Kirgisiassa ei tee ilmoitusta poliisille tai paikallisille viranomaisille.

”Uuden lain mukaan kuka tahansa perheväkivallasta tietävä voi nyt tehdä siitä ilmoituksen ja poliisilla on velvollisuus ryhtyä toimeen väkivaltaan puuttumiseksi”, kertoo lakitekstin muotoilemiseen osallistunut asiantuntija Zulfiya Kochorbayeva, joka on Kirgisian UNiTE-kampanjan jäsen.

Aiemmin vain väkivallan kohteeksi itse joutuneella oli mahdollisuus tehdä rikosilmoitus.

”Koska selviytyjiä voidaan painostaa syyllisten ja sukulaisten taholta, monet heistä eivät kääntyneet poliisin puoleen tai vetivät ilmoituksen pois heti seuraavana päivänä”, Kochorbayeva sanoo.

» Auta kumoamaan naisia syrjivät lait: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tuki naiskansanedustajien foorumia lain suunnittelussa ja laatimisessa. Uusi laki määrittelee myös, että väkivallan uhrilla on oikeus saada suojelua. Väkivaltaan syyllistyneet puolestaan voidaan passittaa tuomion ohella uudelleenkoulutukseen.

Vaikka lakiesitys kohtasi alun perin kiivastakin vastustusta, mahdollisti sinnikäs vaikuttamistyö sen läpimenon. Parhaillaan Kirgisian hallitus laatii yhdessä UNiTE-kampanjan kanssa toimintasuunnitelmaa ja budjettia, jolla lain toimeenpano voidaan turvata.

(Kuva: UN Women/Munira Noruzbaeva)