Oranssit päivät: Kansanedustajat tunnustavat väriä

Perjantaina 25.11. vietettiin YK:n kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.  Suomalaiset kansanedustajat, ministerit  ja europarlamentaarikot yli puoluerajojen osoittivat tukensa perjantaina alkaneelle Oranssien päivien kampanjalle pukeutumalla oranssiin ja ottamalla kantaa sosiaalisessa mediassa.

”Hyvä tapa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan on avoimuus, asian tekeminen näkyväksi”, twiittasi sosialidemokraattien Eeva-Johanna Eloranta.

”Jokaisella tytöllä ja naisella on oikeus väkivallattomaan elämään”, perusteli osallistumistaan Susanna Huovinen.

Keskustalainen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula oli samoilla linjoilla: ”Jokaisella naisella ja tytöllä on oikeus väkivallattomaan arkeen”, hän totesi.

sirpa-pietikainenKokoomuksen kansanedustajista niin Jaana Laitinen-Pesola, Lenita Toivakka kuin Saara-Sofia Sirén ilmoittivat omille sosiaalisen median seuraajilleen pukeutuvansa oranssiin naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Toivakka kuvaili jo torstaina eduskunnan kestävän kehityksen agendaa koskevassa keskustelussa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa häpeäpilkuksi.

Myös europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen tunnusti väriä ja korosti, että me kaikki voimme vaikuttaa kunnioittavan ilmapiirin luomiseen: ”Torjutaan yhdessä naisiin kohdistuva väkivalta!”

Anne-Mari Virolainen nosti blogissaan esiin turvakotipaikkojen vähäisyyden. Tarve turvakotipaikoille on Suomessa nelinkertainen nykyiseen verrattuna.

”Kansalaisjärjestöt ovat moittineet meitä riittämättömistä toimista naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ja aivan aiheellisesti. Esimerkiksi turvakotipaikkojen vähyys on jo pitkään ollut kestokeskustelun aihe ja naisia joudutaan edelleen käännyttämään turvakodeista tilanpuutteen vuoksi”, Virolainen kirjoitti.

Asia oli myös vihreiden kansanedustajien agendalla.

“Turvakotipaikkoja ei ole tarpeeksi. Niiden ovilta jouduttiin viime vuonna käännyttämään 2 000 hädässä olevaa ihmistä. Meidän on pidettävä näistä ihmisistä huolta”, totesi Emma Kari.

Outi Alanko-Kahiluoto korosti, että naiset ja miehet eivät ole tasa-arvoisia niin pitkään, kun naiset kohtaavat väkivaltaa ja ahdistelua.

”Kaikille väkivallalle ja asiattomalle käytökselle on omaksuttava ehdoton nollatoleranssi. Sitä ei voi millään perustein puolustella tai hyväksyä on uhrina tai tekijänä kuka tahansa. Pahinta on pelätä läheisen väkivaltaa”, Alanko-Kahiluoto sanoi.

vasemmisto

Myös Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pukeutui oranssiin ja tunnusti väriä väkivaltaa vastaan monen kansanedustajan voimin. Puolue huomautti, että YK:n naisten oikeuksien komitea on toistuvasti moittinut Suomea, koska se ei ole osoittanut riittäviä taloudellisia resursseja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen.

Kansanedustaja Anna Kontula nosti esiin myös naisten globaalin todellisuuden.

”Tosiasia on, että tytöksi syntyminen on edelleen turvallisuusriski. Tosiasia on, että useimmissa maissa naisiin kohdistuvia sukupuolittuneen väkivallan muotoja vähätellään tai niiden ei katsota kuuluvan poliittiseen turvallisuuskeskusteluun lainkaan. Myös naisten fyysistä turvallisuutta takaavan lainsäädännön ja palvelujärjestelmien puute voidaan itsessään nähdä rakenteellisena väkivaltana”, Kontula sanoi.

 

Uutiseen on poimittu Suomen UN Womenin tietoon tulleita kannanottoja. Myös suuri joukko muita kansanedustajia eri puolueista osallistui kampanjaan pukeutumalla oranssiin. Kuvat on poimittu Kai Mykkäsen, Sirpa Pietikäisen ja Vasemmistoliiton some-kanavilta.