Kansalaisjärjestöille suunnatun rahoituksen lopetus heikentää UN Women Suomen toiminnan vaikuttavuutta – tarvitsemme nyt suomalaiset joukolla talkoisiin tasa-arvotyön puolesta

Auta maailman naisia ja tyttöjä - ryhdy kuukausilahjoittajaksi
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen valtionavustus lakkautetaan. Avustus on ollut tärkeä tuki UN Women Suomen ja monien muiden kansalaisjärjestöjen työlle Suomessa. UN Women Suomen kohdalla avustus on mahdollistanut tehokkaan ja vaikuttavan toiminnan juuri maailman heikoimmassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen auttamiseksi. Naisten ja tyttöjen oikeudet ja tasa-arvo ovat ympäri maailmaa jatkuvan hyökkäyksen kohteena. Emme aio kääntää selkäämme maailman naisille ja tytöille nyt.

”Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja rauhan edistäjänä ja puolustajana. Päätökset, joilla merkittävästä heikennetään Suomen työtä juuri näillä ulkopolitiikan osa-alueilla lähettää huolestuttavan viestin”, UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas toteaa. ”Kun tasa-arvo- ja ihmisoikeustyötä ja sen edellytyksiä heikennetään, se jättää tilaa niille toimijoille, jotka pyrkivät nimenomaan heikentämään ja kyseenalaistamaan tasa-arvotyötä ja naisten ja tyttöjen asemaa yhteiskunnassa. Ympäri maailmaa, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa uhkaavat liikehdinnät vahvistuvat. Jo saavutetut oikeudet ovat uhattuna. Tasa-arvo- ja ihmisoikeustyöstä ei tule tinkiä nyt, kun tämä työ on jo valmiiksi jatkuvan hyökkäyksen kohteena”, UN Women Suomen hallituksen puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen jatkaa.

Ympäri maailmaa, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa uhkaavat liikehdinnät vahvistuvat. Jo saavutetut oikeudet ovat uhattuna. Tasa-arvo- ja ihmisoikeustyöstä ei tule tinkiä nyt, kun tämä työ on jo valmiiksi jatkuvan hyökkäyksen kohteena.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen valtionavustus on ollut UN Women Suomelle sekä useille muille järjestöille tärkeä tuki, jonka avulla järjestöt ovat pystyneet vahvistamaan toimintansa vaikuttavuutta ja kasvattamaan sen saavuttavuutta. Rahoituksen lakkauttaminen uhkaa UN Women Suomen ja monien muiden järjestöjen pitkäjänteisen ja äärimmäisen tärkeän toiminnan jatkuvuutta. “Paikataksemme ulko- ja turvallisuuspoliittisen valtionavustuksen jättämän rahoitusvajeen tarvitsemme UN Women Suomelle 1900 uutta kuukausilahjoittajaa. Määrä on kunnianhimoinen, mutta haluamme uskoa, että se on mahdollista saavuttaa. Kutsumme kaikki suomalaiset mukaan työhön tasa-arvoisemman maailman puolesta”, Hirsikangas toteaa.

Ympäri maailmaa, kriisit ja konfliktit kärjistyvät ja pitkittyvät. Naiset, tytöt ja vähemmistöt kärsivät kriiseissä ja konflikteissa erityisen paljon. 614 miljoonaa naista ja tyttöä elää tällä hetkellä konfliktien ja kriisien keskellä. Vaikka naiset ja tytöt ovat konflikteissa ja kriiseissä erityisen haavoittuvaisia, vain murto-osa virallisesta kehitystuesta menee naisjärjestöille.

Gazassa, Afganistanissa, Ukrainassa, Sudanissa, Myanmarissa, ja lukemattomilla muilla konfliktialueilla ympäri maailmaa, naiset ja naisjärjestöt jatkavat periksiantamattomasti työtään rauhan, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen valtionavun lakkauttaminen on leikkaus kaikilta niiltä ihmisiltä, joiden oikeuksien puolesta tätä työtä tehdään Suomessa.

Tämän rahoituksen lakkautus jättää pysyvän jäljen suomalaisten kansalaisjärjestöjen toimintakykyyn edistää Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia sitoumuksia.

Paikatakseen tämän rahoitusvajeen me UN Women Suomessa tarvitsemme 1900 uutta kuukausilahjoittajaa. Se on todella suuri määrä – mutta meidän on yritettävä. Ympäri maailmaa, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa uhkaavat liikehdinnät vahvistuvat. Jo saavutetut oikeudet ovat uhattuna. Me emme aio pienentää toimintaamme nyt, kun naiset ja tytöt tarvitsevat meitä eniten. Me emme aio astua taka-alalle ja tehdä tilaa juuri niille toimijoille ja liikkeille, jotka uhkaavat tasa-arvon edistystä. Turvallista tulevaisuutta ei voida rakentaa ilman tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen osallisuutta.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen valtionavustus

Ulkoministeriön ulko- ja turvallisuuspoliittisella valtionavustuksella on tuettu kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Vuonna 2023 hallitusohjelman mukaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia painopisteitä olivat muun muassa kriisinhallinta sekä rauhanmukainen konfliktien ehkäisy ja –ratkaisu sekä ihmisoikeuksien edistäminen. Vuonna 2024 avustusta myönnettiin 19 järjestölle yhteensä 1 063 000 euroa.

Ulkoministeriö tiedotti kansalaisjärjestöjä keskiviikkona 22.5.2024, että kyseinen rahoitusmomentti lakkautetaan kokonaan vuonna 2025.

 

Mediatiedustelut ja haastattelupyynnöt:

Emma Winiecki, viestinnän päällikkö, UN Women Suomi

Emma.winiecki@unwomen.fi, 040 778 6767

Kuva: UN Women/Christopher Herwig