Ihmiskauppiaat houkuttelevat Nepalin maanjäristyksen uhreja

Nepalin naisia uhkaa maanjäristyksen jälkeen toinen kriisi, varoittaa Suomen UN Women. YK:n arvion mukaan 40 000 naista on välittömässä vaarassa joutua seksuaalisen ja muun väkivallan kohteeksi.

“Naiset ja tytöt ovat nyt erityisen alttiita raiskauksille ja seksuaaliselle hyväksikäytölle”, sanoo Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen.

Paikallisten kansalaisjärjestöjen mukaan myös ihmiskaupparikolliset ovat kiihdyttäneet toimintaansa maanjäristyksestä kärsineillä alueilla. Kymmenien tuhansien tyttöjen ja nuorten naisten uskotaan olevan vaarassa joutua vasten tahtoaan prostituutioon eri puolille Aasiaa.

“Erityisen huolestuttavaa on, että ihmiskauppiaat esiintyvät avustustyöntekijöinä ja käyttävät hyväkseen naisten ja tyttöjen ahdinkoa”, Multanen sanoo.

UN Women perustaa kotinsa menettäneiden nepalilaisten telttaleireille naisjohtoisia ryhmiä, jotka  kartoittavat ja monitoroivat jatkuvasti naisten ja tyttöjen turvallisuustilanteen kehittymistä. Haavoittuvassa asemassa olevia naisia varten perustetaan monikäyttöisiä turvatiloja.

Suomen UN Women on käynnistänyt keräyksen naisten ja tyttöjen erityistarpeiden huomioimiseksi Nepalin avustustyössä. Tuki kohdistetaan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville naisille sekä turvallisuustilanteen parantamiseen.

“Heikoimmassa asemassa olevat naiset, kuten vammaiset, vanhukset ja yksinhuoltajat, pääsevät usein viimeisenä hyötymään hätäavusta. Sosiaaliset normit, tiedon puute, pitkät kävelymatkat ja naisten vastuu perheestä ja kodista ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat avun saamiseen”, Multanen sanoo.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women arvioi, että kolmellatoista eniten maanjäristyksestä kärsineellä alueella on 318 000 naisjohtoista kotitaloutta, 38 000 vammaista naista, 157 000 naispuolista vanhusta, 738 000 alle 14-vuotiasta tyttöä ja 765 000 lukutaidotonta naista ja tyttöä. Näiden tilanne avun saannin suhteen on kaikkein kriittisin.