Humanitaarinen huippukokous lupasi tukea naisille kriisitilanteissa

YK:n korkeimmat virkamiehet ovat vaatineet kansainvälistä yhteisöä toimimaan inhimillisyyden puolesta ensimmäistä kertaa järjestetyssä maailman humanitaarisessa huippukokouksessa Turkin Istanbulissa.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon toteaa maailman humanitaarisen huippukokouksen olleen “ainutkertainen tapahtuma, niin muodoltaan kuin sisällöltään”, kertoo YK:n alueellinen tiedotuskeskus.

Huippukokoukseen osallistui 173 YK:n jäsenmaata, 55 valtionpäämiestä, noin 350 yksityisen sektorin edustajaa ja noin 2000 kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen edustajaa. Kokouksessa tehtiin 1500 sitoutumusta.

“Katastrofeista, ihmisten aiheuttamista sekä luonnollisista, on tullut yhä yleisempiä, monimutkaisempia sekä intensiivisempiä. Yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa konfliktin ja väkivallan vuoksi. Tässä huippukokouksessa humanitaarisen avun antajat ympäri maailman osoittavat sitoutumisensa konkreettisiin toimiin”, sanoi YK:n varapääsihteeri Jan Eliasson.

Rahoitusta tasa-arvoon

Jan Eliasson ja Phumzile Mlambo-Ngcuka humanitaarisessa huippukokouksessa
YK:n varapääsihteeri Jan Eliasson ja UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka vaativat konkreettisia toimenpiteitä naisten aseman edistämiseksi humanitaarisessa toiminnassa. Eliasson lupasi, että YK näyttää mallia tavoittelemalla naisille 40 prosentin osuutta niin kenttätöissä kuin päämajassa vuoteen 2020 mennessä ja saavuttamalla kummallekin sukupuolelle 50 prosentin osuuden vuoteen 2030 mennessä.

Yksi humanitaarisen huippukokouksen vahvimmista viesteistä oli tarve lisätä merkittävästi naisten osuutta ja osallistumista johtotehtävissä ja humanitaarisen avun toimittamisessa, sillä naisjärjestöt tekevät merkittävää työtä ensimmäisinä toimijoina ja hoivan tarjoajina kriiseissä.

YK:n pääsihteerin toimenpideohjelma Agenda for Humanity sisältää viisi ydinsitoumusta naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. Sitoumuksilla on tarkoitus mm. edistää naisten ja tyttöjen johtajuutta, taata seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelut naisille ja teinitytöille sekä ehkäistä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kriisioloissa.

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka ilmoitti YK:n tasa-arvojärjestön alkavan johtaa ponnisteluja sen eteen, että vuoteen 2020 mennessä 15 % humanitaarisesta avusta kohdistetaan sukupuolten tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen voimaantumista tukeviin toimenpiteisiin.

Mlambo-Ngcuka sanoi, että 15 prosentin tavoite voi tuntua vähäiseltä, mutta tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa prosenttiluku on yksinumeroinen.

UN Women tulee työskentelemään yhdessä kumppanien kanssa erityisesti turvatakseen joustavan ja nopean rahoituksen paikallisille naisryhmille kriisitilanteissa.