Elina Nikulainen ja Olli Sirén Suomen UN Womenin hallitukseen

Suomen UN Womenin hallitus vahvistuu kahdella uudella asiantuntijalla vuoden 2016 alusta lähtien.

Järjestön 28.11. pidetty syyskokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi Naisten linjan toiminnanjohtajan, filosofian maisteri Elina Nikulaisen sekä Miltton Creativen toimitusjohtajan, kasvatustieteiden yo Olli Sirénin.

Nikulaisella on laaja kokemus ja asiantuntemus naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä. Hän on aiemmin toiminut mm. Plan Suomen tasa-arvoneuvonantajana ja UN Womenin konsulttina Kiinassa sekä neuvonantajana ulkoasiainministeriön YK-yksikössä

Nikulainen toimi myös YK:n opetus-, tiede- ja Kulttuurijärjestö UNESCO:ssa Hanoissa ja YK:n Väestörahasto UNFPA:n Kiina ohjelmapäällikkönä Kiinassa 2009−2012.

Olli Sirénin asiantuntemusta ovat mm. asiakasymmärrykseen, luovaan johtamiseen ja brändistrategiaan liittyvät aiheet. Hänellä on vankka kokemus markkinointiviestinnästä ja digitaalisten sisältöjen tuottamisesta ja konseptoinnista.

Ravintolapäivän perustajiin kuuluva ja demokratiaan liittyvissä aiheissa aktiivinen Sirén on palkittu mm. valtion taiteen Suomi-palkinnolla ja hänet on valittu Helsingissä vuoden kaupunkilaiseksi.

Nikulaisen ja Sirénin lisäksi jatkokaudelle hallitukseen valittiin jo aiemmin varajäsenenä toiminut kasvatustiet. maisteri, kehittämisjohtaja Marja-Leena Haataja.

Suomen UN Women on YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kansallinen komitea, jonka toiminnan tarkoitus on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa kehitysmaiden naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia.