BLOGI: Rautahermoisia ja rohkeita huippu-urheilijoita – sellaisina tulee naisurheilijat nähdä

Urheilumaailmassa on vielä paljon tehtävää sukupuolten tasa-arvon edistämisen saralla. Parhaimmillaan urheilu voi tarjota nuorille omannäköisiään esikuvia ja mahdollisuuden unelmoida sukupuolestaan ja taustastaan riippumatta, kirjoittaa Suomen YK-nuorisodelegaatti Jenni Sundqvist.

Urheilulla on voimaa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se on mitä mahtavin keino kasvattaa nuorista tytöistä passiivisten objektien sijaan aktiivisia toimijoita. Urheilu nimittäin vahvistaa nuoren kokemusta siitä, että se mitä hän tekee on arvokkaampaa kuin se mitä hän on ja identifioituu yhteisöön juuri samojen kiinnostuksen kohteiden kautta. Tätä kautta urheilulla on myös voimaa saattaa eri taustoista tulevia nuoria yhteen ja tasata eri lähtökohdista koituvia eroja. Tämä on poikkeuksellista eriarvoistuvassa yhteiskunnassa.

Urheilun avulla voi  myös murtaa sukupuolinormeja ja kahlitsevia asenteita eri sukupuolia kohtaan.  Maailman parhaaksi naisjalkapalloilijaksi palkittu Marta Vieira da Silva pyrkii juuri urheilun kautta rikkomaan sukupuolistereotypioita ja raivaa tietä tytöille ja naisille urheilussa myös UN Womenin hyvän tahdon lähettiläänä.

Maailman parhaaksi naisjalkapalloilijaksi palkittu Marta Vieira da Silva raivaa tietä tytöille ja naisille urheilussa UN Womenin hyvän tahdon lähettiläänä.

Urheilu antaakin monelle nuorelle tytölle esikuvia, joita ihailla heidän rohkeutensa, sinnikkyytensä ja erinomaisuutensa tähden. Muistan itse esimerkiksi itse elävästi sen tunteen, kun olen juuri kilpa-uinnin aloittaneena ollut samoissa uintikilpailuissa maailmanmestari Hanna-Maria Seppälän kanssa. Hänen läsnäolonsa samoissa uintikilpailuissa teki tavoitteet konkreettisemmiksi saavuttaa, sillä olihan hänkin joskus ollut pieni tyttö siinä missä minäkin olin yhdeksänvuotiaana. On tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi omannäköisiä esikuvia, joihin voi samaistua luopumatta keskeisistä osista identiteettiä, kuten sukupuolesta tai etnisyydestä. Urheilu on ainutlaatuinen siinä, että se antaa kasvot monikulttuuriselle Suomelle ja samalla oikeuden jokaiselle nuorelle unelmoida, riippumatta taustastaan.

Urheilu antaa monelle nuorelle tytölle esikuvia, joita ihailla heidän rohkeutensa, sinnikkyytensä ja erinomaisuutensa tähden.

Positiivista näkökohdista huolimatta myös urheilumaailmassa on vielä paljon tehtävää sukupuolten tasa-arvon edistämisen saralla. Naisurheilijoiden saama mediahuomio toistuvasti yllättää poissaolollaan, eikä naisurheilijoita esitetä samalla tavalla rautahermoisina huippu-urheilijoina. Kansainvälisen huipun tavoittelussa sukupuoli tulee usein vastaan. Naiset saavat vähemmän sponsoritukia ja naisvaltaisten lajien arvostuksen puute näkyy vähäisinä yleisömäärinä ja korkeina harjoittelumaksuina. Ongelma on entistä suurempi puhuttaessa vammaisurheilusta.

Naisurheilijoiden saama mediahuomio toistuvasti yllättää poissaolollaan, eikä naisurheilijoita esitetä samalla tavalla rautahermoisina huippu-urheilijoina.

Näiden kehittämiskohtien lisäksi haasteita liittyy sukupuolen moninaisuuden tematiikkaan ja oikeuteen määritellä oma sukupuoli-identiteetti. Jo itsessään jaottelun miehiin ja naisiin voidaan katsoa ylläpitävän binäärisiä sukupuoli-identiteettejä. Kansainvälisen yleisurheiluliiton päätös tiukentaa tiettyjen matkojen testosteronirajoja lienee tunnetuin esimerkki ja on henkilöitynyt erityisesti naisten 800 metrin olympiavoittajaan Caster Semenyaan. Asia on edelleen käsittelyssä. Tämän lisäksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat urheilijat kohtaavat enemmän syrjintää.

Kuten mainittua, urheilu antaa monelle nuorelle mahdollisuuden unelmoida, kokea yhteenkuuluvuutta ja kehittyä ihmisenä. Jotta urheilu saavuttaisi täyden potentiaalinsa sukupuolten tasa-arvon edistäjänä, tulee kuitenkin edellä mainittujen kohtien muuttua, jotta urheilu olisi ensiksikin turvallinen tila kaikille nuorille ja toisaalta, ettei sukupuoli muodostuisi esteeksi kansainvälisen huipun tavoittelussa.

Jenni Sundqvist pyrkii vuoden aikana edistämään harrastusten ja urheilun roolia rauhan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpitää tähän liittyen instagramissa sivustoa nimellä Sports4Agenda2030.

Blogissa julkaistut kannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä edusta Suomen UN Womenin kantaa.