Beirutin räjähdys, COVID-19 ja talouskriisi – UN Women tukee naisia kriisin keskellä Libanonissa

Auta naisia ja tyttöjä Libanonissa!

Syvän talouskriisin, COVID-19:n ja nyt räjähdyksen horjuttaman Libanonin avustustoimenpiteissä on laitettava naiset keskiöön.

Zalloukh Al Maraanazi, Beirutissa asuva Syyrian pakolainen, lepäsi sohvallaan, kun kaikki alkoi heilua iltapäivällä 4. elokuuta.

”Poikani oli leikkimässä parvekkeella, kun se tapahtui. Hän kirjaimellisesti lensi ilmaan ja laskeutui maahan. Onneksi hän sai vain pieniä mustelmia,” Al Maraanazi kertoo.

“Hän kirjaimellisesti lensi ilmaan”

Naisen perhe asui Tariq El Jdide-naapurustossa alle kymmenen kilometrin päässä satamasta, jossa tapahtui kaksi räjähdystä 4. elokuuta 2020. Räjähdykset tuhosivat kaupunkia, ja tähän mennessä ainakin 200 henkilöä on kuollut ja yli 5000 loukkaantunut.  Noin 300 000 ihmistä on menettänyt kotinsa.

Zalloukh Al Maraanazi oli hädin tuskin ehtinyt toipua paettuaan Syyrian väkivaltaisuuksilta. Hän oli suorittanut UN Womenin pakolaisille ja paikallisille naisille suunnatun ammatillisen koulutuksen, ja oli juuri käynnistänyt saippuoita ja kynttilöitä valmistavan yrityksensä toiminnan. Nyt hän on kauhuissaan, ja hänen toimeentulonsa on jälleen vaarantunut.

Ennen räjähdyksiä Libanon terveydenhuoltojärjestelmä oli jo rasituksen alla koronatartuntojen lisääntymisen vuoksi. Muutama päivä räjähdysten jälkeen, 9. elokuuta, rekisteröitiin maalle ennätykselliset 294 uutta COVID-19-tapausta.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tarjoaa hätäapua naisille ja tytöille Libanonissa yhdessä YK:n ja muiden kumppaneidensa kanssa. UN Women on tarjonnut suojaa, psykososiaalista apua, ruokaa ja käteistä yhteistyökumppaniensa kautta.

Nuori nainen Beirutissa räjähdyksen jälkeen. Kuva: Dar Al Mussawir

Sukupuolittunut väkivalta lisääntyy kriisien aikana

Kotiväkivalta ja seksuaalinen väkivalta usein lisääntyvät kriisien myötä. Koronakriisi on lisännyt perheväkivaltaa ja muuta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ympäri maailman.

Yhdessä tutkimuksessa Libanonissa jopa 54 prosenttia vastanneista oli havainnut naisiin ja tyttöihin kohdistuvan häirinnän, väkivallan tai hyväksikäytön kodeissaan tai yhteisöissään lisääntyneen koronan myötä. Nyt, kun sadat tuhannet ovat jääneet kodittomiksi, naiset ja tytöt altistuvat seksuaaliselle väkivallalle entistä enemmän.

Naiset ja tytöt altistuvat seksuaaliselle väkivallalle entistä enemmän

On ensiarvoisen tärkeää taata, että naisilla on mahdollisuus saada tukea ja palveluita sekä tietoa siitä, miten tällaista tukea saada. YK johtaa kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen kanssa seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastaan tehtävää yhteistyötä.

Yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa UN Women tekee turvallisuustarkastuksia naapurustoissa ja järjestää sukupuolittuneen väkivallan asiantuntijoiden liikkuvia tukiryhmiä tarjoamaan apua tytöille ja naisille. Lisäksi väkivaltaa kohdanneille tytöille ja naisille tarjotaan psykologista tukea ja muita tukipalveluita.

Räjähdyksen jälkeinen siivous. Kuva: Dar Al Mussawir

Syvä talouskriisi, COVID-19 ja Beirutin räjähdys lisäävät epätasa-arvoa

Beirutin räjähdys on jatke moninaisille kriiseille, joita Libanon on kokenut vuoden 2019 talouskriisin ja sittemmin koronapandemian myötä.

COVID-19:n ja nyt Beirutin räjähdysten syventämän Libanonin talouskriisin arvioidaan vähentävän naisten osallistumista talouteen 14–19 prosentilla.

Vaikutus on erityisen synkkä valtiolle, jossa sukupuolten väliset erot ovat suuret, ja naisten työvoimaosuus on yksi alhaisimmista. Naisten työvoimaosuus on 29 prosenttia, kun miesten vastaava osuus on 76 prosenttia. Nämä eriarvoisuudet toistuvat pakolais- ja maahanmuuttajayhteisöissä Libanonin virallisilla ja epävirallisilla työmarkkinoilla.

”Tiedämme, että keskimäärin naisilla on vähemmän työkaluja ja resursseja selvitä kriiseistä. Tämä johtuu olemassa olevasta sukupuolten välisestä epätasa-arvosta, joka heikentää naiset toissijaisiksi miehiin nähden,” sanoo Rachel Dore-Weeks, UN Womenin edustaja Libanonissa.

”Naisilla useammin ei ole pankkitilejä, säästöjä, eläkkeitä tai sosiaaliturvaa. Kollektiivisissa toimissamme meidän on tunnistettava tämä ja varmistettava, että ensisijaiset ja pitkäaikaiset avustus- ja elvytyspyrkimyksemme antavat naisille mahdollisuuden toipua täysin ja yhtäläisesti miesten kanssa. Tämä on myös tilaisuus käsitellä sukupuolten epätasapainoa, joka on perinteisesti tehnyt naisista alttiimpia köyhyydelle ja väkivallalle.”

Nuoret jakoivat tärkeitä elintarvikkeita perheille Gemmayzen kaupunginosassa Beirutissa 6. elokuuta 2020. Kuva Dar Al Mussawir

Suomi yksi rahoittajista

Kriisien seurauksena UN Women on lisännyt avustustoimintaansa Libanonissa ja voimistaa samalla työtään naisten johtajuuden ja osallistumisen lisäämiseksi rauhaa ja turvallisuutta koskevissa päätöksissä. Nämä ovat avainasemassa maan ja alueen vakauden kannalta.

UN Womenilla on Libanonissa viisi ohjelmaa, joita muun muassa Suomi rahoittaa. Ohjelmat ovat keskittäneet huomionsa Libanonin talouskriisin ja koronakriisin ratkaisemiseen, ja nyt ne mukautuvat tukemaan myös Beirutin räjähdyksen vaikutuksista kärsivien naisten ja tyttöjen pitkän aikavälin toipumista.

Anna tukesi naisille ja tytöille Libanonissa!

Beirutin räjähdys on järkyttänyt ympäri maailmaa. Sadat tuhannet ihmiset ovat jääneet kodittomiksi, ja väkivaltaa kokeneiden naisten tuensaanti on uhattuna. UN Womenin joukot ovat paikalla varmistamassa, että naisilla ja tytöillä on pääsy turvallisiin tiloihin, psykologista tukea, hygieniatuotteita ja taloudellista tukea.