Avun pitää tavoittaa kaikki tarvitsijat Nepalissa

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tukee avustustoimia Nepalissa ottaen huomioon erityisesti naisten asettamat tarpeet avulle ja jälleenrakennukselle.

“Nepalilaiset tarvitsevat ruokaa, vettä, hätämajoitusta ja terveydenhoitoa. Meidän on työskenneltävä yhdessä kiireellisesti turvallisten olosuhteiden palauttamiseksi”, sanoo UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Kotien tuhoutuminen maanjäristyksessä on jättänyt naiset erityisen haavoittuviksi väkivallalle. Siksi yksi UN Womenin tärkeimmistä tehtävistä tulee olemaan naisten ja tyttöjen suojeleminen leireillä ja muualla.

“UN Women tulee myös työskentelemään paikallisten naisten ryhmien kanssa tarjotakseen kiireellisesti tarvittavia palveluita ja tukee yleistä humanitaaristen tarpeiden arviointia varmistaakseen sen, että naisten, miesten, poikien ja tyttöjen – erityisesti kaikkein huonoimmassa asemassa olevien – tarpeet otetaan tasavertaisesti huomioon”, Mlambo-Ngcuka sanoo.

Naisten ja miesten tarpeet erilaisia

Luonnononnettomuudet kohtelevat naisia ja miehiä eri tavoin. Naiset ja tytöt joutuvat usein kaksinkertaiseen vaaraan, sillä epävakaassa tilanteessa turvattomuus ja sukupuolittuneen väkivallan uhka kasvavat.

Toisaalta naisilla on tietämystä mm. niukkojen ravintovarojen hyödyntämisestä väestön ruokkimiseen. Heidän roolinsa ihmisten tukijoina ja rauhoittajina evakuointitilanteissa on myös olennainen.

Toisaalta naiset ovat evakuointitilanteessa vastuussa useammista heistä riippuvaisista ihmisistä kuin miehet: perinteisten sukupuoliroolien vallitessa vastuu lapsista ja vanhuksista huolehtimisesta on naisilla.

UN Women kouluttaa useissa Aasian maissa naisia toimimaan luonnononnettomuuksissa ja riskien torjunnassa.

 

(Kuva: United Nations Development Programme/Laxmi Prasad Ngakhusi)