Afrikan unionin huippukokous oli läpimurto naisten oikeuksille

Afrikan unionin 30.-31.1. pidetty huippukokous vauhditti merkittävästi naisten aseman parantamista maanosassa. Addis Abebaan kokoontuneet valtionpäämiehet hyväksyivät suunnitelman Afrikan pitkän aikavälin kehityksestä, jonka tähtäin on vuodessa 2063. Suunnitelmassa tunnustetaan, että sukupuolten tasa-arvo on nostettava keskeiseksi kysymykseksi maanosan yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessä.

Afrikan johtajat hyväksyivät myös julistuksen Pekingin toimintaohjelman toimeenpanosta naisten ja tyttöjen aseman perinpohjaiseksi muuttamiseksi. Pekingissä vuonna 1995 pidetyn Naisten maailmankonferenssin toimintaohjelma määrittelee keskeiset strategiset tavoitteet ja keinot, joilla naisten asemaa tulisi edistää.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon ja UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka panivat tyytyväisenä merkille Afrikan unionin kokouksessa saavutetun yhteisymmärryksen naisten ja tyttöjen oikeuksista. (Kuva: UN Women/ Abraham Gebremeskel)
YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon ja UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka panivat tyytyväisenä merkille Afrikan unionin kokouksessa saavutetun yhteisymmärryksen naisten ja tyttöjen oikeuksista. (Kuva: UN Women/ Abraham Gebremeskel)

YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon ylisti huippukokouksen päätöksiä, mutta peräänkuulutti vielä ripeämpää toimintaa. Pääsihteerin mukaan Afrikan valtioiden olisi syytä tavoitella syvällistä ja pysyvää muutosta naisten ja tyttöjen elämässä jo vuoteen 2020 mennessä.

“Heidän on päästävä paremmin kiinni toisen asteen koulutukseen, ihmisarvoiseen työhön ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. He tarvitsevat enemmän apua taistelussa äitiyskuolleisuutta, köyhyyttä ja sukuelinten silpomista vastaan”, Ban sanoi.

Useissa Afrikan maissa naiset ovat ulkona päätöksenteosta, joka vaikuttaa suoraan heidän elämäänsä. Pääsyynä tähän on korkeat köyhyysluvut, lukutaidottomuus ja patriarkaalinen kulttuuri. Vaikka naisten toiminta taloudessa on vireää, he pääsevät vain rajallisesti kiinni taloudellisiin mahdollisuuksiin.

Naisten oikeuksissa uskonnolliset ja kulttuuriset tekijät aiheuttavat jännitteitä muodollisen lainsäädännön ja yhteisöjen perinteisten säädösten ja lakien välillä.

Vahvempaa johtajuutta tarvitaan

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka osallistui Afrikan unionin huippukokoukseen osana YK:n pääsihteerin valtuuskuntaa. Hän kertoi odottavansa Afrikan valtioilta vahvempaa johtajuutta naisten voimaannuttamisen tukemiseksi YK:n uudessa kehitysagendassa, joka hyväksytään tänä vuonna. Agenda sisältää uudet kehitystavoitteet, jotka tulevat ohjaamaan kansainvälistä kehitystä vanhojen vuosituhattavoitteiden umpeutuessa.

Mlambo-Ngcuka korosti keskusteluissa sitä, että varhaiset lapsiavioliitot ja tyttöjen koulutuksen esteet ovat keskeisiä kysymyksiä, kun puututaan köyhyyden pohjimmaisiin syihin Afrikassa.

Huippukokousta edeltäneissä sidosryhmäkonsultaatioissa hyväksyttiin kommunikea, jossa identifioidaan kriittisiä, toimintaa vaativia kysymyksiä. Tällaisia ovat mm. ebolan ja terrorismin kaltaiset riskit, jotka uhkaavat naisten aseman parantamista.

Välttämätöntä on myös luoda kehityksen seuraamiseen järjestelmiä, jotka hyödyntävät sukupuolitietoisia indikaattoreita. Yhteistyössä Afrikan kehityspankin ja yksityisen sektorin kanssa on tarkoitus perustaa naisten erityisrahasto, joka antaisi enemmän resursseja naisten omille järjestöille ja naisia koskettaviin kysymyksiin, mahdollistaen myös rahoituksen naisten oikeuksien viitekehykselle.

Afrikan unioni on julistanut vuoden 2015 naisten voimaannuttamisen vuodeksi.