Uskonnolliset johtajat taistelevat lapsiavioliittoja vastaan Indonesiassa

Lapsiavioliitot ovat iso ongelma Yogyakartan maakunnassa Indonesiassa. Viimeisten vuosien aikana tapaukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Yleisin syy lapsiavioliitoille on tyttöjen varhainen raskaaksi tuleminen, jonka taustalla on sekä vanhempien että lasten alhainen koulutustaso.

UN Women taistelee lapsiavioliittoja vastaan vahvistamalla paikallisten järjestöjen ja uskonnollisten asioiden toimiston kapasiteettia ja tukemalla muutoksen aikaansaamista paikallistasolla.

 Yosep Muniri on uskonnollinen virkamies Gedangsarissa. Hän on ottanut pääroolin projektissa, jonka tarkoitus on lopettaa lapsiavioliitot ja naisiin kohdistuva väkivalta yhteisössä.

Uskonnollisten johtajien osallistuminen on tärkeää, sillä Gedangsarin islaminuskoisessa yhteiskunnassa viesti hyväksytään paremmin, kun sillä on uskonnollisten päättäjien tuki.

”Haluamme näyttää, miten vakavasti otamme nämä asiat. Tämä projekti on tehokas tapa aloittaa liike”, sanoo Yosep.

Lapsiavioliittojen lisääntyminen merkitsee seudulla valtavaa haastetta. UN Womenin tuella paikallinen kansalaisjärjestö Rifka Annisa on auttanut muuttamaan tilannetta pitämällä työpajoja, seminaareja, koulutuksia sekä säännöllisiä keskusteluita aikuisten ja teini-ikäisten kanssa. Samalla on kehitetty uskonnollisten virkamiesten valmiuksia estää lapsiavioliitot.

Yosep Muniri allekirjoitti heinäkuussa 2013 yhteistyösopimuksen yhdessä alueen muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa lapsiavioliittojen ja väkivallan lopettamiseksi.
Yosep Muniri allekirjoitti heinäkuussa 2013 yhteistyösopimuksen yhdessä alueen muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa lapsiavioliittojen ja väkivallan lopettamiseksi.

Paikallistason työ kantaa hedelmää

Yosepin innokkuus asiaa kohtaan lähti hänen oman naapurinsa tapauksesta –  tytöstä, joka vastikään synnytti alipainoisen lapsen.

”Keskustelin terveysasemien virkamiesten kanssa ja pyysin heitä antamaan apua tytölle syyttämättä tyttöä tapahtuneesta. Ymmärsin kuitenkin, että tämä on isompi ongelma yhteiskunnassa, ja siihen pitää saada ratkaisu”, kertoo Yosep.

Gedangsarin kylän johtoportaassa, terveysasemilla, uskonnollisten asioiden toimistolla ja kouluilla on saatu aikaan merkittävää edistystä. Toimimalla yhdessä nämä tahot tarjoavat tietoa yläkoulujen oppilaille, teini-ikäisille, naisille ja tytöille seksuaalisesta väkivallasta, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä varhaisen avioliiton estämisestä.

Gedangsarissa tehty työ on kantanut hedelmää: lapsiavioliittojen määrä on pudonnut kylässä kolmanneksella. Projektin kokemukset ovat rohkaisevia myös kolmella muulla alueella, jossa sitä on toteutettu.

Vaikka paikallisen työn tulokset ovat vielä vaatimattomat koko ongelman laajuuteen nähden, haluaa Yosep jatkaa hyvin alkanutta työtä.

”Lapsiavioliitot on estettävä. Vaikka työmme tulos on pieni, sen hyöty saattaa jatkua myös seuraavalle sukupolvelle”, sanoo Yosep.

(Kuvat: Rifka Annisa)