Tytöt osaa matikkaa!

CIPAF-tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan 80 prosenttia Dominikaanisen tasavallan opettajista uskoo, että pojat pärjäävät matematiikassa tyttöjä paremmin. Luokkahuoneissa todellisuus on kuitenkin erilainen.

“Vertasimme näitä tuloksia todellisiin lukuihin ja havaitsimme, ettei se ole totta: tytöt olivat saaneet parempia arvosanoja matematiikassa”, sanoo CIPAFin pääjohtaja Magaly Pineda.

Vaikka tyttöjen oppimistuloksissa ei ole moittimista, eivät he etene matemaattis-luonnontieteellisillä urilla, jotka ovat miesten dominoimia. Hädin tuskin 11 prosenttia yliopistoissa opiskelevista naisista opiskelee luonnontieteitä tai teknologiaa.

Arkielämässä sama kaava toistuu. Dominikaanisen tasavallan naisilla on huonommat mahdollisuudet käyttää teknologiaa kuin miehillä: naisista yli 75 % ei käytä internetiä  ja naisjohtoisista kotitalouksista vain 38 % käyttää tietotekniikkaa.

E-tytöt uskovat kykyihinsä tietotekniikan maailmassa.
E-tytöt uskovat kykyihinsä tietotekniikan ja viestintäteknologian maailmassa.

Digitaalinen kuilu on vaikea kuroa umpeen ja se heijastuu myös työelämään. Vaikka naiset opiskelevat yhä enemmän yliopistoissa, heitä ei näy talouden avainalueilla.

“Tietotekniikkasektori on maan nopeimmin kasvava, mutta työmarkkinoilla olevista vain 33 prosenttia on naisia ja useimmat työskentelevät avustavissa tehtävissä”, Magaly Pineda sanoo.

Naisten etenemistä estävien käsitysten kumoamiseksi on toimittava monin tavoin. Lisäksi on vahvistettava tyttöjen itsetuntoa ja kannustettava heitä kiinnostumaan matematiikasta. UN Womenin tuella Dominikaanisen tasavallan kouluihin on perustettu “E-tyttöjen” matematiikkakerhoja ja “Super matic” -klubeja.

Pilottivaiheen menestys osoitti, että tytöt on mahdollista saada kiinnostuneeksi luonnontieteellisistä aineista maan julkisissa kouluissa. UN Womenin tukemassa aloitteessa tyttöjä ja nuoria naisia myös mentoroidaan ja tuetaan urasuunnittelussa.

Aloite on osa laajempaa kansallisen tietoyhteiskuntakomission suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on luoda tasa-arvoisia mahdollisuuksia naisille ja integroida gender-näkökulma maan laajempaan tietoyhteiskuntastrategiaan. Lopullisena tavoitteena on pienentää sitä syvää kuilua, joka naisten ja miesten välillä edelleen on pääsyssä tietoverkkoihin ja viestintäteknologiaan.