Turvallisen deittailun puolesta

Seurustelun ja tapailemisen pitäisi olla täynnä lämmön, ystävyyden ja rakkauden tunteita. Ensimmäinen nuorisoaktivistien tekemä kysely Vietnamissa kuitenkin paljastaa, että peräti 59 prosenttia nuorista naisista on kokenut väkivaltaa treffeillä.

Treffiväkivalta on vakava ongelma nuorison keskuudessa. Nuoret naiset kärsivät fyysisistä vammoista ja emotionaalisesta stressistä. Monet tuntevat olonsa pelokkaiksi ja heillä on huono itsetunto, jotkut ovat jopa yrittäneet itsemurhaa”, kertoo Nguyen Kim Anh, 23.

Nguyen Kim Anh on yksi sukupuolten tasa-arvoa ajavan Y. Change -nuorisoverkoston johtajista. UN Women tukee verkoston tutkimus- ja vaikuttamistyötä.

Vuonna 2014 Y. Change toteutti ensimmäisen tutkimuksen treffiväkivallasta Vietnamissa. Yli 500 Hanoissa asuvaa 18-30-vuotiasta naista osallistui tutkimukseen, ja tulokset hämmästyttivät monia.

Melkein 59 prosenttia nuorista naisista raportoi kokeneensa ainakin yhden tyyppistä väkivaltaa kumppaninsa taholta, 41 prosenttia kertoi kokeneensa psykologista hyväksikäyttöä ja 11 prosenttia raportoi seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 21 prosenttia naisista kertoi hyväksikäytön aiheuttamista fyysisistä tai henkisistä vammoista.

Tutkimus esitteli treffiväkivallan käsitteen, joka ei ollut tuttu tuolloin Vietnamissa. Ainoa aiempi kansallinen tutkimus kotiväkivallasta oli vuodelta 2010, joka paljasti 35 prosentin naimisissa olevista vietnamilaisnaisista kärsineen seksuaalisesta väkivallasta. Kansallinen tutkimus keskittyi fyysiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan, josta oli todistusaineistoa. Se ei kattanut taloudellista tai psykologista väkivaltaa eikä treffiväkivaltaa.

Sukupuolistereotypioiden ja sosiaalisten normien haastaminen ei ole yksinkertaista, sanoo nuori aktivisti Nguyen Kim Anh.

Koska useimmat haastatelluista nuorista eivät tienneet, mitä on treffiväkivalta tai mistä hakea apua, päätti Y. Change -verkosto lisätä tietoisuutta aiheesta.

Heinäkuussa 2015 verkosto esitteli YK:n naisten oikeuksien sopimuksen toteutumista valvovalle CEDAW-komitealle tutkimuksensa tulokset. Treffiväkivalta sisällytettiin komitean huomioihin. Komitea myös pyysi Vietnamin hallitusta uudistamaan rikoslakinsa niin, että kaikki naisiin kohdistuva väkivalta, mukaan lukien treffiväkivalta, tehdään rangaistavaksi.

Treffiväkivalta liittyy läheisesti sukupuolistereotypioihin ja sosiaalisiin normeihin, jotka normalisoivat kontrolloivaa käytöstä ja väkivaltaa. Usein samat normit syyttävät naisia”, sanoo UN Womenin maaedustaja Shoko Ishikawa.

Ongelma on yleinen nuorison keskuudessa johtuen tietoisuuden puutteesta. Myös median ja viranomaisten ymmärrys treffiväkivallasta on rajallista. Y. Change suunnitteleekin parhaillaan toista, entistä syvällisempää tutkimusta treffiväkivallasta UN Womenin tuella.

Sukupuolistereotypioiden ja sosiaalisten normien haastaminen ei ole yksinkertaista. Jokainen tekomme on askel kohti maailmaa, jossa ei ole naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja jossa molemmilla sukupuolilla on samat mahdollisuudet toimia yhteiskunnan täysiveroisina jäseninä”, uskoo Nguyen Kim Anh.