”Tarvitsemme miehiä, jotka puolustavat naisten ja tyttöjen oikeuksia”

“Kun aloitin syyttäjänä Bongin maakunnassa, en tiennyt miten käsitellä raiskausrikoksia tai muita naisiin kohdistuvan väkivallan rikoksia. En ollut koskaan saanut koulutusta aiheesta. Tunsin toki oikeudellisen puolen, mutta en tullut ajatelleeksi väkivallasta selviytyneiden erityisiä tarpeita”, kertoo Wilkins Nah.

Hän on yksi 15 yleisestä syyttäjästä, jotka työskentelevät seksuaalista ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan sodanjälkeisessä Liberiassa. UN Women on yhteistyössä eri YK-järjestöjen kanssa kouluttanut 173 viranomaista – poliiseja, syyttäjiä, terveydenhuollon ammattilaisia ja sosiaalityöntekijöitä. Tavoitteena on taata nopeat ja koordinoidut palvelut väkivaltaa kokeneille naisille ja tytöille.

”Vasta kun kävin UN Womenin koulutuksen, ymmärsin eettisen puolen, mitä tulee sukupuolistuneen väkivallan rikosten käsittelyyn oikeussalissa. Tänä päivänä kohdatessani väkivallasta selviytyjän, varmistan että hän saa apua: onko hänellä pääsy terveyskeskukseen, onko hän saanut tarvittavaa apua poliisilta, saako hän psykososiaalista tukea – ja vasta tämän jälkeen keskitymme oikeusprosessiin”, toteaa Wilkins.

Wilkinsin mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan juurisyy on kulttuuri, jonka mukaan naiset nähdään miehiä alempiarvoisina ja miesten päätäntävallan alaisina. Liberiassa naisten ja tyttöjen oikeuksien tuntemus on hyvin vähäistä, etenkin maaseudulla.

”Mielestäni kun ei ole suoraan tekemisissä väkivaltatapausten kanssa, aliarvioi ongelman laajuutta. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta – etenkin raiskaus – on ongelma, joka rikkoo koko sosiaalisen järjestelmän. Häkellyin kun huomasin, että suuri osa väkivaltaa kohdanneista on tyttöjä”, kertoo Wilkins.

Hän haaveileekin massaliikkeestä, joka lisäisi tietoisuutta väkivallantekojen seurauksista.

”Tarvitaan lisää työtä ja kaikkien on työskenneltävä yhdessä. Tarvitsemme miehiä, jotka puolustavat äänekkäästi naisten ja tyttöjen oikeuksia”, kannustaa Wilkins.

Sukupuolten tasa-arvo on ihmisoikeuskysymys, joka edellyttää kaikkien osallistumista. Ole #HeForShe ja lähde mukaan maailmanlaajuiseen liikkeeseen naisten oikeuksien puolesta. Allekirjoita sitoumus!

 

Kuva: UN Women/Winston Daryoue