Sosiaalisia normeja muutettava järisyttävästi

”Jos todella haluamme lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja luoda tasa-arvoisen maailman, meidän on muutettava sosiaalisia normejamme järisyttävällä tavalla,” sanoo Marai Larasi 23 vuoden kokemuksella väkivallan vastaisesta työstä.

Larasin johtama Imkaan-järjestö toimii naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi Euroopassa ja tukee erityisesti värillisiä ja etniseen vähemmistöön kuuluvia naisia.

”Vähemmistöön kuuluvista naisista puhutaan kyllä, mutta meille annetaan harvoin mahdollisuus puhua omasta puolestamme. Imkaanin tehtävä on muuttaa tämä,” hän kertoo.

Moniperustainen syrjintä huomioitava

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kitkeminen edellyttää sukupuolen lisäksi esimerkiksi etnisyyteen, luokkaan ja toimintakykyyn liittyvän syrjinnän huomioimista. Muuten vähemmistön tai muuten haavoittuvassa asemassa olevat naiset ovat erityisen alttiita väkivallalle, ja heidän on myös vaikeampi saada apua.

”Esimerkiksi pakolaisnaisten, etniseen vähemmistöön ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien naisten tarpeet tulisi ottaa paremmin huomioon ja heidän ääntään kuunnella politiikassa ja lainsäädännössä,” Larasi muistuttaa.

Imkaan on mukana heinäkuussa käynnistyneessä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastaisessa ohjelmassa Implementing Norms, Changing Minds. Sen tavoite on lopettaa naisiin kohdistuva väkivalta Turkissa ja Länsi-Balkanilla. Alueella naisiin kohdistuva väkivalta, sukupuolten eriarvoisuus ja moniperustainen syrjintä ovat huolestuttavasti lisääntymässä.

UN Womenin ja Euroopan unionin käynnistämän ohjelman päähuomio on kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten tukemisessa. Työtä tehdään yhdessä Imkaanin kaltaisten naisjärjestöjen kanssa ja yhteisenä tavoitteena on saada hallitukset ehkäisemään väkivaltaa tehokkaasti, purkaa haitallisia stereotypioita ja parantaa kattavien ja monialaisten palvelujen saavutettavuutta kaikille väkivaltaa kokeneille.

”Ohjelman avulla voidaan saada aikaan se ratkaiseva muutos. Tilan luominen vähemmistön asemassa oleville naisille puhua, haastaa ja vaikuttaa, on olennainen osa muutosta,” Larasi sanoo.

(Kuva: UN Women)