Seychellien naiset suojelevat valtameren elämää

Maailman valtameret voivat koko ajan huonommin. Saastuminen uhkaa vedenalaista elämää, mutta myös miljardien ihmisten ruokaturvaa ja elinkeinoja. Saarivaltioiden asukkaille riskit ovat vielä suurempia.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tekee yhteistyötä  valtioiden välisen Indian Ocean Rim Association (IORA) -järjestön kanssa, johon kuuluu  21 Intian valtameren rannikkovaltiota. Yksi niistä on Sheycellit, saarivaltio, jonka talouden selkäranka on valtameriturismi.

Seychelleillä naiset johtavat työtä merien suojelemiseksi ja valtameren kestävän käytön puolesta. Yksi heistä on Sylvanna Antat, joka on yksi johtavista koralliriuttojen kartoittajista Mahé-saaria ympäröivillä vesialueilla.

Koralliriutat ovat tärkeitä biodiversiteetille ja ne suojelevat rannikkoa eroosiolta ja auttavat vähentämään myrskytuhoja. Sosioekonomisten olosuhteiden, kulttuuristen uskomusten ja perinteisten käytäntöjen vuoksi naiset ja tytöt kärsivät suhteettoman paljon luonnononnettomuuksista ja muista katastrofeista.

Naiset ovat usein myös kaikkein alttiimpia elinkeinojen menettämiselle esimerkiksi äärimmäisten sääilmiöiden yhteydessä.

Useissa maissa naisten osallistuminen meriensuojeluun jää näkymättömäksi. Seychelleillä Sylvannan kaltaiset naiset ovat kuitenkin edelläkävijöitä kestävän kehityksen mukaisten käytäntöjen edistämisessä ja löytävät käytännön ratkaisuja ilmastonmuutosta ja valtameriympäristön tuhoutumista vastaan.

Sylvanna Antat seuraa koralliriuttojen tilannetta.

» UN Womenin raportti: Enabling Women’s Contributions to the Indian Ocean Rim Economies

Muovipussit kieltoon

Muovijätteen päätyminen valtameriin on vakava ongelma, johon useat Intian valtameren valtiot haluavat puuttua. Mereen päätyvät muovipussit tappavat kaloja ja muita meren asukkaita. Muovi saattaa kulkeutua myös ihmisen ravintoketjuun. Jos jätteen joutumista meriin ei saada pysäytettyä, on merissä arvioiden mukaan muutaman vuosikymmenen päästä enemmän muovia kuin kalaa.

Victorian torilla banaaneja, kookospähkinöitä, papaijoita ja chilejä myyvä Mana Celestine ei muovipusseja kaipaa.

“En ole käyttänyt yhtäkään muovipussia viiteentoista vuoteen. Olen tehnyt päätökseni. Katsoin ympärilleni ja kysyin, miksi muovia tuhlataan tällaiset määrät”, Mana sanoo.

Mana Celestine on myynyt torilla pikkutytöstä lähtien, ensin isänsä kanssa ja nyt lapsenlapset apunaan.

“Naiset johtavat kestävää ympäristönsuojelua Seychelleillä, kuten nuoretkin”, vahvistaa maan kalastusviraston vanhempi tutkija Karine Rasool. Hän on ympäristötaloustieteilijä, joka oli yksi johtavia toimijoita muovikassien kieltämiseen johtaneessa kampanjassa.

Hallitus on nyt kieltänyt muovikassien maahantuonnin. Kauppojen on luovuttava niistä heinäkuuhun mennessä.

Tutkimustieto eri puolilta maailmaa osoittaa, että naisten osallistuminen ympäristönsuojeluun johtaa parempiin tuloksiin tavoitteiden saavuttamisessa. Valtamerien tulevaisuuden turvaaminen edellyttää kaikkien toimintaa ja osallistumista.

Kun maailman johtajat ryhtyvät toimeen merenalaisen elämän suojelemiseksi ja muiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi, on naisten kokemukset, asiantuntemus ja mielipiteet otettava huomioon.

SDG_E_Individual IconsMaailman meret täyttävät planeetan pinnasta 70 % ja ovat kriisissä. Tuhoisa liikakalastus, saastuminen ja merten happamoituminen ovat kuluttaneet kalakannat ja saaneet merten ekosysteemit epätasapainoon. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma ilmaston lämpeneminen sulattaa jäätiköitä, mistä johtuen merenpinnan nousu uhkaa koteja kaikkialla. Siksi kestävän kehityksen tavoitteena on säilyttää meret ja niiden tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

Pitkällä aikavälillä merten muutokset voivat vaikuttaa ilmaston muuttumiseen merkittävästi. Tällä hetkellä välittömät vaikutukset tuntuvat rannikkoseuduilla ja niillä, joiden elinkeino on riippuvainen merestä.

Maailman 120 miljoonasta kalastuksen parissa työskentelevästä ihmisestä 47 % on naisia. Naiset hoitavat enimmäkseen vaatimattomia, matalasti palkattuja sesonkitehtäviä kalankäsittelyssä, pakkaamisessa ja markkinoinnissa. Heiltä puuttuu usein sopimus tai terveyden, työturvallisuuden ja työoikeuksien suojelu. Naiset ansaitsevat keskimäärin 64 % miesten ansioista – saman alan samoista tehtävistä.

Merten kunnon heikkeneminen aiheuttaa riskin naisille, joilla on vähemmän omaisuutta ja vaihtoehtoja itsensä elättämiseen ja joihin luonnonvarojen menetys vaikuttaa merkittävästi.

» UN Womenin video: Women, oceans and conservation

(Kuvat: UN Women/Ryan Brown)