Paraguayn kotiapulaiset: “On tärkeää oppia rakastamaan myös itseään”

“Vihdoinkin voin uskoa siihen, ettemme joudu työskentelemään piikoina koko elämäämme, että jonakin päivänä voimme saada kunnon ammatin”, sanoo 17-vuotias kotiapulainen Verónica Godoy Paraguaysta.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tekee työtä kotiapulaisten elinolosuhteiden kohentamiseksi Latinalaisessa Amerikassa. Tavoitteena on parantaa työoloja, nostaa palkkoja ja pitää huolta siitä, että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan.

Paraguayssa naisia autetaan hankkimaan peruskoulutus. Virallisten tilastojen mukaan kolmasosa kotityöntekijöistä ei ole suorittanut loppuun peruskoulun kuutta luokkaa. Usein heidän on ollut pakko lopettaa koulu kesken ja alistua kaksinkertaiseen syrjintään  niin naiseutensa kuin kaltoin kohdeltuun ammattiryhmään kuulumisen kautta.

Auttaminen peruskoulutuksen hankkimisessa on tärkeää, koska se antaa naisille mahdollisuuden saada paremmin palkattua työtä.

“Opimme paljon joka päivä. Tämän lisäksi opettaa ohjelma meitä myös rakastamaan itseämme”, kertoo Priscila Zacarás. Hän osallistuu työpajaan, jonka nimenomaisena tarkoituksena on itsetunnon vahvistaminen.

“Koulutus saa meidät tuntemaan itsemme arvokkaiksi. Tähän asti jo pelkkä haave siitä, että voisimme valmistua ja jatkaa työntekoa muilla aloilla, on ollut luksusta.”

UN Womenin ja muiden YK-järjestöjen yhteistyönä naisia kurssitetaan myös tuntemaan työntekijöiden oikeudet. Jo seitsemänsataa kotiapulaista on saanut kuulla, mitä tehdä joutuessaan epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, kuinka pyytää lisäkorvauksia ja kuinka vastata Paraguayssa valitettavan yleiseen vitsaukseen, kotiapulaisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Ohjelma pyrkii lisäämään paraguaylaisten nuorten mahdollisuuksia, erityisenä kohderyhmänään kotiapulaiset ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Paraguay osallistui yhdessä muiden Latinalaisen Amerikan maiden kanssa kansainvälisen työjärjestön ILO:n konferenssiin Genevessä. Konferenssissa allekirjoitettiin kotona tehtävää työtä koskeva yleissopimus. Historiallisessa sopimuksessa vaaditaan, että kotityöntekijöillä on oltava samat oikeudet kuin muillakin: heidän työaikansa ja viikoittaiset vapaapäivänsä on määriteltävä. Lisäksi on sopimuksessa asetetaan rajoituksia palkan maksamiseen luontoisetuina.

UN Women tekee tiivistä yhteistyötä ILO:n kanssa sopimuksen ratifioimiseksi ja käytäntöön saattamiseksi eri puolilla maailmaa.