Palestiinan nuoret haluavat tasa-arvoa

“Pelkäsin ennen kertoa mielipidettäni, mutta nyt puhun ihmisille monimutkaisista asioista, kuten politiikasta, naisten oikeuksista ja perustuslaista. Tunnen itseni vahvaksi”, sanoo 24-vuotias Amana Thawabta.

Amana puhuu naisten oikeuksista yhtä voimallisesti kuin pitkän linjan aktivistit, mutta aina hänellä ei ole ollut samaa varmuutta. Oikeustieteitä opiskellut nuori nainen on kotoisin pienestä Beit Fajjarin palestiinalaiskylästä Länsirannalta.

Kylän vanhoillinen kulttuuri ei kannusta nuoria naisia osallistumaan julkiseen elämään tai vaatimaan oikeuksia. Jopa matkustaminen yliopistolle läheiseen Betlehemin kaupunkiin oli Amanalle suuri haaste.

Amani uskaltautui ulos kuorestaan tutustuttuaan Jerusalemin naiskeskuksen ja Palestiinan rauha- ja demokratiakeskuksen aktiiveihin, jotka toimivat UN Womenin tuella edistääkseen naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Palestiinan perustuslain laatimisessa.

Palestiinan valmistautuessa itsenäisyyteen on perustuslaki tärkeässä roolissa. Sitä on laadittu jo vuosikymmenten ajan. UN Womenin tuella naiset yrittävät saada äänensä kuuluviin, sillä virallisessa perustuslakikomiteassa on pelkästään miehiä.

Arasta ja varautuneesta Amanista on tullut asiaansa sitoutunut organisaattori, joka osallistuu aktiivisesti työpajoihin ja saa myös muita nuoria liikkeelle omassa yhteisössään. Ympäri Palestiinaa jo yli 700 Amanin kaltaista nuorta on oppinut politiikasta, lobbauksesta ja perustuslakiasioista.

Nuorten varjokomitea pohtii perustulain muotoiluja. (Kuva: Ibrahim Abdeljawwad)
Nuorten varjokomitea pohtii perustulain muotoiluja. (Kuva: Ibrahim Abdeljawwad)

Vaihtoehtoinen esitys perustuslaiksi

Amani on nyt mukana varjokomiteassa, jossa paikallistason järjestöjä edustavat nuoret naiset ja miehet ovat laatineet oman esityksensä Palestiinan perustuslaiksi. UN Womenin tuella koulutetut nuoret haastavat omassa esityksessään tasa-arvoa koskevat puutteet, joita virallisen perustuslakikomitean esityksessä on.

Nuoret haluavat tavoittaa mahdollisimman paljon ihmisiä, jotta heidän viestinsä kuultaisiin. Yli sata poliittista johtajaa yli puoluerajojen on osallistunut pyöreän pöydän keskusteluihin. Niin ikään nuorten varjokomitea on tavannut toista sataa korkean tason virkailijaa kuvernööreistä ministereihin ja Palestiinan lakiasäätävän neuvoston edustajiin.

Viestiä on vahvistettu kirjoittamalla lehtiin, jakamalla lentolehtisiä ja mainostamalla televisiossa ja radiossa.

Tulkaremin kaupungin kuvernööri Abdallah Kamil pitää Amanin ja muiden nuorten työtä tärkeänä.

“Kun keskustelemme valtiollisesta asemastamme, poliitikkojen ja yleisön pitää olla tietoisia syrjimättömyyden tärkeydestä perustuslaissamme”, hän sanoo.

“Nämä nuoret naiset ja miehet, jotka ovat kirjoittaneet tämän paremman version ja puhuvat sen puolesta, ovat esimerkki koko yhteiskunnalle.”

Ramallahin ja Albirehin kuvernööri Laila Ghanam (oikealla) tutustuu nuorten ehdotuksiin tasa-arvon ja naisten aseman edistämiseksi. (Kuva: Ibrahim Abdeljawwad)
Ramallahin ja Albirehin kuvernööri Laila Ghanam (oikealla) tutustuu nuorten ehdotuksiin tasa-arvon ja naisten aseman edistämiseksi. (Kuva: Ibrahim Abdeljawwad)

Naiset löytävät johtajuuden

Kuvernöörin peräänkuuluttama muutos asenteissa alkaa jo näkyä Tulkaremissa, jossa monet nuoret naiset ovat ottaneet johtoroolin, jollaista he eivät olisi voineet ennen kuvitellakaan.

Yksi heistä on 23-vuotias Layali Bedawi, joka ennen UN Womenin tukemia koulutuksia harvoin osallistui mihinkään. Syyksi tähän hän kertoo, ettei naisena tuntenut turvalliseksi osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.

“Nyt tunnen, että minulla on oikeus ottaa kantaa ja sanoa, että naiset ovat miesten kanssa tasa-arvoisia ja ansaitsevat samat mahdollisuudet”, Layali sanoo.

“Nyt matkustan eri kaupungeissa ja minulla on mahdollisuus oppia muilta naisilta. Olen menettänyt pelkoni, koska tiedän, että voin puolustaa itseäni omalla äänelläni.”