Osuuskunnat lisäävät naisten itsenäisyyttä palestiinalaisalueilla

Nuorena tyttönä Khitam Sameeh haaveili lukion suorittamisesta ja urasta. Todellisuudesta tuli kuitenkin toisenlaista. 15-vuotiaana solmitun järjestetyn avioliiton ja viidestä lapsesta huolehtimisen myötä hänelle jäi vain vähän keinoja taloudellisen ahdinkonsa helpottamiseen. Avioituminen nuorella iällä on hyvin yleistä miehitetyillä palestiinalaisalueilla: viime vuoden tilastotietojen mukaan 92,3 % 15-29-vuotiaista naisista on naimisissa.

Khitam on kaikesta huolimatta saavuttanut tavoitteensa 42-vuotiaana. Hän on oppinut uusia taitoja naisten osuuskunnassa, hän ansaitsee hyvää kuukausipalkkaa ja hänen itseluottamuksensa on parantunut.

“Olen nyt tuottava nainen! Viime vuonna ansaitsin 1430 Israelin shekeliä (n. 280 euroa), ja olen ansainnut paikkani kotona, osuuskunnassa ja yhteisössäni.”

Perinteisten suojelevien asenteiden lisäksi miehitettyjen alueiden naisten elämää hankaloittavat myös muut rajoitteet.  Pojilla ja miehillä on usein etuoikeus koulutukseen, ja miehet tekevät suuren osan palkkatyöstä, jota on tarjolla yhä vähemmän. Naisten puolestaan odotetaan keskittyvän palkattomaan kotityöhön. Vaikka naisten osuus lukutaitoisista on kasvanut viime vuosina, lukutaidottomia naisia on neljä kertaa enemmän kuin lukutaidottomia miehiä.

UN Women työskentelee Bisanin tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja sen kumppaneiden kanssa tukeakseen naisten osallistumista talouteen ja politiikkaan. Yksi keino on kehittää osuuskuntia, joissa naiset voivat tavata toisiaan ja opiskella, ja joissa työskentelyn heidän perheensä ja yhteisönsä hyväksyvät.

Kumppanuus on tukenut kuutta vanhaa osuuskuntaa ja auttanut kahden perustamisessa Länsirannalla. Osuuskunnat ovat tärkeitä naisten taloudellisen itsenäisyyden edistäjinä. Olipa kyse elintarvikkeiden käsittelystä, eläinten jalostuksesta tai mehiläisten hoidosta, naiset oppivat hyvinvointiaan edistäviä taitoja.

“Ohjelma on esimerkiksi opettanut naisille osuuskunnan johtamista ja osuustoiminnan hyötyjä, työtuntien, voiton ja tappion reilua jakamista sekä voimavarojen ja taitojen yhdistämistä”, kertoo Rana El-Houjeiri, UN Womenin tasa-arvorahaston ohjelma-asiantuntija. “Oppimiensa talous- ja johtamistaitojensa ansiosta heidän on helpompaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja laajentaa politiikkaan osallistumista.”

Nyt jokainen nainen saa tasaista kuukausipalkkaa ja voi lisäksi ansaita ylimääräistä. Esimerkiksi Baitassa naiset ovat ansainneet 300 euroa vuodessa.

Osuuskunnat ovat aloittaneet edunvalvonnan yhdessä järjestöjen ja yhdistysten kanssa tavoitteenaan esimerkiksi parempi turvallisuus epävirallisen talouden piirissä työskenteleville naisille. Osuuskunnat ovat myös alkaneet vaikuttaa paikallishallinnon strategioihin. Yksi suuri menestysaskel otettiin, kun Palestiinan lainsäädäntöneuvosto otti naisten sosiaalisen suojelun vaatimuksen mukaan osuuskuntia säätelevään lakiin.

Naiset sanovat tulevaisuudennäkymiensä olevan nyt valoisammat. Monet kertovat luottavansa itseensä enemmän ja tiedostavansa mahdollisuutensa ja oikeutensa yhteisön jäseninä.

Naisten aktiivisemman otteen myötä myös ympäröivät asenteet ovat alkaneet muuttua. “Yhteisömme näkee meidät aktiivisina ihmisinä sekä tärkeinä ja tuottavina yrittäjinä”, kertoo Khitam, joka on nyt osuuskunnan johtaja.

“Emme tarvitse miehen tai veljen lupaa lähteäksemme ulos, ja toimimme omaksi parhaaksemme.”