Oikeutta seksuaalisen väkivallan uhreille yli 40 vuoden jälkeen Kambodzassa

Lahjoita väkivallan vastaiseen työhön!

Laaja naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta oli punakhmerien hirmuhallinnon keskeinen vallan väline Kambodžassa vuosina 1975–1979.  YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin tukemassa hankkeessa yli 3000 punakhmerien hallinnon alaisen väkivallan kohteeksi joutunutta naista sai terapiaa traumoihinsa ja heistä yli 2000 sai tukea todistaakseen erityistuomioistuimen edessä.

Laaja naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta, mukaan lukien systemaattiset raiskaukset ja pakkoavioliitot, oli punakhmerien hirmuhallinnon keskeinen vallan väline Kambodžassa vuosina 1975–1979. YK ja Kambodžan hallitus perustivat erityistuomioistuimen 2006 tuodakseen oikeuden eteen punakhmerien hallinnon alla tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevat punakhmerien johtajat.

Seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutunut ja siitä selvinnyt N. Srey* todisti erityistuomioistuimessa tuon ajan tapahtumia. Tukihenkilöiden avustuksella hän keräsi rohkeutta kuvailla, kuinka hänet raiskattiin ja hänen perheensä tapettiin.

”Toivon, että kokemani asiat eivät toistu ja tulevat sukupolvet eivät olisi kuin minun”, Srey kertoo.

”Haluan lasten, ja erityisesti omien lasteni, tietävän, kuinka tuskallista se oli. Niin, että he tietävät mitä olemme kokeneet – kuinka meillä ei ollut tarpeeksi ruokaa ja kuinka meitä satutettiin.”

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on tukenut vuodesta 2011 lähtien erityistuomioistuimen osana toimivaa rikoksen uhrien tukiosastoa. Hankkeiden tavoitteena on ollut tukea naisia, jotka kokivat väkivaltaa punakhmerien hallinnon aikana. Erityistuomioistuimen tukihenkilöiden avulla uhriksi joutuneet naiset tulevat näkyviksi ja osaksi oikeusprosessia. Tuorein hanke toimi vuosina 2016–2019, ja sen aikana yli 3000 punakhmerien hallinnon aikana väkivallan kohteeksi joutunutta naista sai terapiaa traumoihinsa ja heistä yli 2000 sai tukea todistaakseen erityistuomioistuimen edessä.

Seksuaalista väkivaltaa kokeneille todistaminen on usein traumaattista, ja he saattavat joutua sen vuoksi leimatuiksi yhteisöissään. Erityistuomioistuimen tarjoama tuki väkivaltaa kohdanneille todistajille todettiinkin riittämättömäksi ja alirahoitetuksi. Tämän seurauksena UN Womenin koordinoimalla erityisrahastolla, jonka tavoitteena on lopettaa naisiin kohdistuva väkivalta, ryhdyttiin tukemaan todistajille tarjottavia tukitoimintoja.

Tuellamme koulutettiin tukihenkilöitä ja terapeutteja, jotta oikeudessa todistavat saisivat neuvontaa ja apua. Lisäksi todistajille ryhdyttiin tarjoamaan oikeudellista ja taloudellista tukea kuten majoitusta ja kuljetusta, jotta väkivallasta selviytyneet naiset, mukaan lukien vähemmistöt sekä syrjäisissä maakunnissa asuvat, pääsisivät osallistumaan tuomioistuimen kuulemisiin.

“Koska nämä kauheudet tapahtuivat yli 40 vuotta sitten punakhmerien hallinnon aikana, fyysisiä todisteita on menetetty, joten ainoat saatavilla olevat todisteet ovat selviytyjien suulliset todistajanlausunnot”, kertoo Vannak Hang, todistajien tukipalveluiden johtaja.

”Työmme takaa selviytyjille merkityksellisen osallistumisen sekä psykologista paranemista.”

Jotta oikeusprosessi olisi paremmin selviytyjien saavutettavissa, erityistuomioistuimen rikosten uhrien tukiosasto tarjoaa oikeudellista edustusta, logistista ja psykologista tukea. Lisäksi tukiosasto toimii tietoisuuden lisäämiseksi esimerkiksi kansallisten radio-ohjelmien, yhteisön foorumien ja uhrien tukiryhmien kautta sekä vuorovaikutteisen teatterin avulla.

“Kipu on olemassa, enkä tiennyt mitä tehdä, mutta asianajajat auttoivat viemään oikeustapausta eteenpäin, ja se teki olostani paremman” Srey kertoo.

Osana UN Womenin tukemia hankkeita luotiin lisäksi Phnom Penhiin ja 23 muuhun maakuntaan verkosto, joka tarjoaa kuukausittain tukitapaamisia punakhmerien hallinnon alaista väkivaltaa kokeneille.

”Yhteisön kautta pystymme liittymään yhteen, auttamaan toisiamme ja keskustelemaan yhdessä” kertoo So Panha, selviytyjä ja verkoston jäsen.

UN Womenin koordinoiman erityisrahaston tuella koulutettu tukihenkilö, Seon Bun, kertoo kuinka he soveltavat ensiavun periaatteita työssään. ”Kyse on kuuntelemisesta”, hän sanoo.

Hankkeen loppuraportin mukaan noin 80 prosenttia traumaterapiaa saaneista osallistujista kertoi oman mielenterveyden paranemisesta.

”Kambodžan erityistuomioistuimen rikoksen uhrien tukiosaston tukeminen varmisti, että sukupuolittuneesta väkivallasta selviytyneet osallistuivat aktiivisesti oikeusprosessiin, mikä ei muuten olisi ollut mahdollista tässä mittakaavassa” toteaa Aldijana Sisic, eritysrahaston johtaja.

Sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn tärkeinä työkaluina toimii esimerkiksi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan tietoisuuden lisääminen, ennaltaehkäisevä työ ja monialaisten palvelujen tukeminen sekä naisten ja tyttöjen auttaminen näiden palveluiden äärelle.

 

Artikkelikuvassa on tukitapaamisten verkoston jäseniä (UN Trust Fund/UN Women/Adina Wolf).

*nimi muutettu yksityisyyden suojelemiseksi