Naisten yhteistyö nosti itätimorilaisen kylän nälästä

Veronica Casimira saapuu kyläkokoukseen kantaen päänsä päällä korillista juuri poimittuja banaaneja. Lukuisat ystävät tervehtivät naista, joka on kolmessa vuodessa saanut aikaan paljon kotikylässään Memossa, Itä-Timorin köyhällä vuoristoalueella.

Kyläläiset kiusoittelevat Veronicaa kutsumalla häntä nimellä Mana Abut, joka paikallisella murteella tarkoittaa juurta tai siemenkotaa. Nimi on osuva, sillä Veronican johdolla paikalliset naiset ja miehet ovat järjestäytyneet tekemään yhdessä työtä nälän voittamiseksi ja toimeentulon parantamiseksi.

Veronica haluaa omalla esimerkillään rohkaista myös muita naisia. Kuva: UN Women/Betsy Davis-Cosme
Veronica haluaa omalla esimerkillään rohkaista myös muita naisia. Kuva: UN Women/Betsy Davis-Cosme

“Raadamme kuin orjat, mutta syömme kuin kuninkaat”, Veronica kuvaa työn tuloksia. Toinen toistaan auttaen kyläläiset huolehtivat viljelyksistä, kasvattavat karjaa ja kalastavat. UN Women on auttanut kyläläisiä perustamaan itseapuryhmiä, joiden ansiosta köyhyys on vähentynyt ja perinteiset naisten ja miesten roolit murtuneet työnjaossa.

Veronica ja muut kyläläiset elivät ennen hyvin erilaista elämää. “Monet meistä viljelivät vain itselleen, eikä ruoka riittänyt lapsillemme. Meidän oli yksinään mahdotonta kasvattaa tarpeeksi vihanneksia ja riisiä ja huolehtia lapsista ja kaikista muista kotitaloustöistä”, muistelee eräs viljelijänainen.

Kun kylän naiset yhdistivät voimansa, he alkoivat tuottaa enemmän ruokaa vähemmällä työllä. Veronica Casimiran perustamassa itseapuryhmässä oli alun perin mukana 42 kylän asukasta. Myöhemmin  kun Veronica sai lisää koulutusta asioiden hoitamiseen, hän päätti alkaa kouluttaa myös muita naisia toimimaan yhteistyössä, jotta he voivat hankkia omia tuloja ja tulla itsenäisiksi.

Nyt suuri osa Veronican ajasta kuluu näiden itseapuryhmien mentorointiin. Hän on myös yksi harvoista naisista, jotka on valittu kyläneuvostoon. Veronica on saavuttanut mainetta myös valtakunnan tasolla, ja hän on nostanut maaseudun naisten äänen kuuluviin monissa korkean tason tapahtumissa.

YK-järjestöt ovat laskeneet, että pelkästään sillä, että naisviljelijöille annettaisiin samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin miehille, voitaisiin nostaa jopa 150 miljoonaa ihmistä nälästä. Veronica on elävä esimerkki siitä, kuinka naiset saavat aikaan pysyviä muutoksia yhteisöissään.

Veronica on juuri palannut Filippiineiltä, jossa hänet otettiin vastaan yhtenä Aasian ja Tyynenmeren alueen menestyneimpänä ja vaikutusvaltaisimpana viljelijänaisena. Matkan aikana Veronica  sai lisää maatalouskoulutusta. Sen ansiosta hän pystyy entisestään paremmin toimimaan kyläläisten ruokaturvan parantamiseksi.

Aktiivisuudellaan Veronica haluaa levittää muutosta. “Haluan olla mallina muille naisille”, hän sanoo.