Naisten murhaajat vastuuseen Brasiliassa

Brasilialainen farmaseutti Maria da Penha oli sikeässä unessa, kun hänen aviomiehensä ampui häntä. Tämä halvaannutti hänet loppuelämäkseen. Kaksi viikkoa sairaalasta paluun jälkeen mies yritti tappaa Marian sähköllä.

Tapaus da Penha lojui unohdettuna oikeuspöytäkirjoissa kaksi vuosikymmentä – samalla Marian aviomies pysyi vapaalla jalalla. Vasta vuosia myöhemmin kansainvälinen ihmisoikeustuomioistuin antoi lausunnon, josta muodostui rajapyykki brasilialaisessa lainsäädännössä.

Maria da Penhan nimeä kantava laki johti muutamassa vuodessa yli sataan tuhanteen tuomioon lähisuhdeväkivallasta. Nyt lain tarjoama turva vahvistuu edelleen.
Maria da Penhan nimeä kantava laki johti muutamassa vuodessa yli sataan tuhanteen tuomioon lähisuhdeväkivallasta. Nyt lain tarjoama turva vahvistuu edelleen.

Tuomioistuin kritisoi Brasilian hallitusta siitä, ettei se ollut ryhtynyt riittäviin toimiin lähisuhdeväkivaltaan syyllistyneiden syyttämiseksi ja tuomitsemiseksi. Vastauksena tähän Brasilian hallitus sääti vuonna 2006 Maria da Penhan nimeä kantavan lain pari- ja lähisuhdeväkivallasta.

Lain tarjoama suoja naisille vahvistui jälleen tänä vuonna, kun presidentti Dilma Rousseff ilmoitti kansainvälisenä naistenpäivänä allekirjoittavansa uuden naismurhien vastaisen lain, joka vahvistaa Maria da Penha -lain toimeenpanoa.

Uudessa laissa kriminalisoidaan sukupuoleen perustuva naisten tappaminen ja säädetään naismurhiin syyllistyneille aiempaa ankarammat rangaistukset.

Brasiliassa keskimäärin 15 naista tapetaan joka päivä sukupuolensa vuoksi. UN Womenin Brasilian edustaja Nadine Gasman korostaa, että naismurhissa (engl. femicide) on kyse siitä, että naisia tapetaan siksi, että he ovat naisia.

Pilottiohjelma rankaisemattomuuden kitkemiseksi

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on vuodesta 2014 lähtien työskennellyt Brasilian viranomaisten kanssa sukupuoleen perustuvien väkivaltaisten kuolemien tutkimista koskevan malliprotokollan käyttöönottamiseksi.  Kyse on säännöstöstä, joka tarjoaa suosituksia ja työkaluja naismurhia tutkivien viranomaisten ja syyttäjien työn tukemiseksi.

Brasilia on Latinalaisen Amerikan ensimmäinen maa, jossa UN Womenin ja YK:n ihmisoikeustoimiston kehittämä protokolla on otettu pilottikäyttöön. Maista, joissa sukupuoleen perustuvat naismurhat ovat kaikkein yleisimpiä, yli puolet sijaitsee Latinalaisessa Amerikassa.

Rankaisemattomuuden kulttuuri on laajalle levinnyttä: joissakin maissa 98 % tapauksista jää tuomitsematta. Amerikan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan syynä tähän on uskomus naisten alempiarvoisuudesta, joka on voimistanut syrjinnän kulttuuria poliisin ja tuomioistuinten sisällä. Siksi tapausten tutkinta on huolimatonta, eivätkä tekijät joudu vastuuseen teostaan.

UN Womenin malliprotokolla on käytännöllinen työkalu, joka yhdessä uuden lain kanssa tulee vaikuttamaan naisten oikeuksien parantamiseen. Paraíban osavaltion pääkaupungissa toimiva rikosasiantuntija Herbert Boson uskoo, että protokolla paljastaa nykyisen rikostutkinnan heikkouden ja tarjoaa oppimismahdollisuuksia naismurhien tutkimiseksi paremmin.

”Me rikosasiantuntijoina teemme tästä totta turvataksemme jämäkämmän tutkinnan ja oikeudenmukaisemmat tuomiot”, Boson sanoo.

Maria da Penhan tapauksesta liikkeelle lähtenyt muutosten ketju jatkuu ja vahvistuu. Hän itse on tyytyväinen nähdessään muutoksen, vaikka tehtävää onkin vielä paljon.

“Väkivaltaa vastaan toimivat tahot on saatava havaitsemaan epäkohdat entistä herkemmin ja heille on annettava koulutusta.  Jo nyt monet miehet ja naiset ovat mukana toteuttamassa tavoitteitamme.  He haluavat antaa toisenlaisen, väkivallattoman yhteiskunnan perinnöksi lapsilleen ja lapsenlapsilleen.”